No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

Odstraňte hrany s SPF vrtáky Kennametal při obrábění polymerů s uhlíkovými vlákny

Polymery s uhlíkovými vlákny (CFRP) je oblíbený kompozitní materiál, který má správný poměr hmotnosti a pevnosti, životnosti a extrémní odolnosti proti korozi. Tím jsou zvláště vhodné pro trupy a křídla letadel.

CFRP Machining

Ale víte z vlastní zkušenosti, že pokud jsou vrstvy kompozitu silné, mohou otupit geometrii nástroje v průběhu několika minut a začít vytvářet otřepy na obrobených hranách. Takovéto roztřepení způsobuje oslabení materiálu. Roztřepení u trupů a křídel letadel je nežádoucí.

Vaše výzva: Nalézt nástroj s vhodnou geometrií, úhlem hřbetu a povlakem, který zvládne otěr kompozitů a eliminovat roztřepení.

Naše řešení: Sorta Kennametal KCN05™ s diamantovým povlakem pro technické frézy a vrtáky SPF.

Diamantový povlak sorty KCN05 chrání geometrii v řezu, takže dosáhnete konzistentních, čistých hran a povrchů. Vrtáky Kennametal SPF prokázaly až 10 násobnou životnost než nepovlakované karbidové vrtáky při obrábění polymerů s uhlíkovými vlákny CFRP.

Naše technické frézy KCN05 v provedení s levou šroubovicí, tlakovém, odjehlovacím nebo jako kulové jsou určeny pro hladké obrábění polymerů s uhlíkovými vlákny CFRP.

Effects of Geometry on Breakout

Drill Configuration Parameters: Helix angle, clearance gash, rake

Hole Quality Criteria: Fiber pull out, delamination, uncut fibers

Incorrect Drill Configuration

Incorrect Drill Configuration

KMT SPF Drill Configuration Specifically for CFRP

KMT SPF Drill Configuration Specifically for CFRP