No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Deutsch
COVID-19: Wie Kennametal reagiert

Drill Fix DFC-Seiten-Wendeschneidplatten (B1 Bohrköpfe)

Show Filters
Filter By:
(3)
Show dimensions in:
Werkstückmaterial
 • High-Temp Alloys (3)
 • Stainless Steel (3)
 • Steel (3)
 • Cast Iron (2)
 • Hardened Materials (1)
Grade
 • KCU40 (3)
 • KCU25 (2)
 • KC7140 (1)
Pllatform
 • Drill Fix (3)
 • KSEM PLUS (1)
Spanbrecher [CBMD] (METRIC)
 • DS (1)
 • HP (1)
 • HPF (1)
 • MD (1)
Spanbrecher [CBMD] (INCH)
 • DS (1)
 • HP (1)
 • HPF (1)
 • MD (1)
Gestalten (METRIC)
 • D-Diamond/Rhombic 90 (4)
Gestalten (INCH)
 • D-Diamond/Rhombic 90 (4)
Hand einlegen (INCH)
 • N - Neutral (4)
Hand einlegen (METRIC)
 • N - Neutral (4)
Wischereinsatz (METRIC)
 • No (4)
Wischereinsatz (INCH)
 • No (4)
Sorted By
Per Page
 • Clear all filters

Modulare Bohrer

Modular Drills KCU25 24.0000mm (0.9450" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 19.0000mm (0.7480" ) Plattenbreite [W]. 5.2500mm (0.2070" ) Plattendicke [S]

Modulare Bohrer

KSEM PLUS™ • Wendeschneidplatten für B1-Borhköpfe • DFC™ DS-Geometrie

ISO - DFC090520D56DS
ANSI - DFC090520D56DS
Grade - KCU25
Product # 6573280
Web Title ISO ANSI First Choice Product #
Modular Drills KCU25 18.0000mm (0.7090" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 14.5000mm (0.5710" ) Plattenbreite [W]. 4.7500mm (0.1870" ) Plattendicke [S] DFC070416D45DS DFC070416D45DS Yes 6573279
Modular Drills KCU25 16.0000mm (0.6300" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 12.4000mm (0.4880" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC06T312D36DS DFC06T312D36DS Yes 6573278
Modular Drills KCU25 12.0000mm (0.4720" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 9.4000mm (0.3700" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC05T312D32DS DFC05T312D32DS Yes 6573277
Modular Drills KCU25 10.0000mm (0.3940" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 7.6000mm (0.2990" ) Plattenbreite [W]. 3.1800mm (0.1250" ) Plattendicke [S] DFC040310D28DS DFC040310D28DS Yes 6573276
Modular Drills KCU40 24.0000mm (0.9450" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 19.0000mm (0.7480" ) Plattenbreite [W]. 5.2500mm (0.2070" ) Plattendicke [S] DFC090520D56DS DFC090520D56DS Yes 6025899
See all additional sizes and grades

Modulare Bohrer

Modular Drills KC7140 24.0000mm (0.9450" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 19.0000mm (0.7480" ) Plattenbreite [W]. 5.2500mm (0.2070" ) Plattendicke [S]

Modulare Bohrer

KSEM PLUS™ B1-Borhköpfe • Drill Fix™ DFC™ Wendeschneidplatten • DPA Führungsleisten

ISO - DFC090520D56MD
ANSI - DFC090520D56MD
Grade - KC7140
Product # 5118461
Web Title ISO ANSI First Choice Product #
Modular Drills KC7140 18.0000mm (0.7090" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 14.5000mm (0.5710" ) Plattenbreite [W]. 4.7500mm (0.1870" ) Plattendicke [S] DFC070416D45MD DFC070416D45MD Yes 5118460
Modular Drills KC7140 16.0000mm (0.6300" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 12.4000mm (0.4880" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC06T312D36MD DFC06T312D36MD Yes 5118459
Modular Drills KC7140 12.0000mm (0.4720" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 9.4000mm (0.3700" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC05T312D32MD DFC05T312D32MD Yes 5118458
Modular Drills KC7140 10.0000mm (0.3940" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 7.6000mm (0.2990" ) Plattenbreite [W]. 3.1800mm (0.1250" ) Plattendicke [S] DFC040310D28MD DFC040310D28MD Yes 5118457
See all additional sizes and grades

Modulare Bohrer

Modular Drills KCU40 24.0000mm (0.9450" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 19.0000mm (0.7480" ) Plattenbreite [W]. 5.2500mm (0.2070" ) Plattendicke [S]

Modulare Bohrer

KSEM PLUS™ B1-Bohrköpfe • Drill Fix™ DFC™ Wendeschneidplatten • DPA Führungsleisten

ISO - DFC090520D56HP
ANSI - DFC090520D56HP
Grade - KCU40
Product # 5118456
Web Title ISO ANSI First Choice Product #
Modular Drills KCU40 18.0000mm (0.7090" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 14.5000mm (0.5710" ) Plattenbreite [W]. 4.7500mm (0.1870" ) Plattendicke [S] DFC070416D45HP DFC070416D45HP Yes 5118455
Modular Drills KCU40 16.0000mm (0.6300" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 12.4000mm (0.4880" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC06T312D36HP DFC06T312D36HP Yes 5118454
Modular Drills KCU40 12.0000mm (0.4720" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 9.4000mm (0.3700" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC05T312D32HP DFC05T312D32HP Yes 5118453
Modular Drills KCU40 10.0000mm (0.3940" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 7.6000mm (0.2990" ) Plattenbreite [W]. 3.1800mm (0.1250" ) Plattendicke [S] DFC040310D28HP DFC040310D28HP Yes 5118452
Modular Drills KCU25 24.0000mm (0.9450" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 19.0000mm (0.7480" ) Plattenbreite [W]. 5.2500mm (0.2070" ) Plattendicke [S] DFC090520D56HP DFC090520D56HP Yes 5118451
See all additional sizes and grades

Modulare Bohrer

Modular Drills KCU40 24.0000mm (0.9450" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 19.1000mm (0.7520" ) Plattenbreite [W]. 5.2500mm (0.2070" ) Plattendicke [S]

Modulare Bohrer

KSEM PLUS™ B1 Bohrköpfe • Drill Fix™ Wendeschneidplatten

ISO - DFC090520D56HPF
ANSI - DFC090520D56HPF
Grade - KCU40
Product # 6379612
Web Title ISO ANSI First Choice Product #
Modular Drills KCU40 18.0000mm (0.7090" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 14.5700mm (0.5740" ) Plattenbreite [W]. 4.7500mm (0.1870" ) Plattendicke [S] DFC070416D45HPF DFC070416D45HPF No 6379611
Modular Drills KCU40 16.0000mm (0.6300" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 12.4700mm (0.4910" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC06T312D36HPF DFC06T312D36HPF No 6379470
Modular Drills KCU40 12.0000mm (0.4720" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 9.4500mm (0.3720" ) Plattenbreite [W]. 3.7500mm (0.1480" ) Plattendicke [S] DFC05T312D32HPF DFC05T312D32HPF No 6379469
Modular Drills KCU40 10.0000mm (0.3940" ) Schneidkantenlaenge [LI]. 7.6400mm (0.3010" ) Plattenbreite [W]. 3.1800mm (0.1250" ) Plattendicke [S] DFC040310D28HPF DFC040310D28HPF No 6379468
See all additional sizes and grades