Jakie jest największe wyzwanie, z którym trzeba się obecnie zmierzyć?

Niesłabnące naciski, aby zwiększać opłacalność; ciągłe podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia kosztów; konieczność obróbki zaawansowanych materiałów; niedostateczna wiedza specjalistyczna z zakresu branży metalowej i braki kadrowe?

Opracowywane w ten sposób rozwiązania znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie codziennego życia — od przemysłu lotniczego i kosmonautycznego po przetwórstwo żywności, od branży medycznej po górniczą, od transportu po energetykę i wielu innych.

Przez ponad 70 lat istnienia uczestniczyliśmy w wielu przełomowych momentach. Jesteśmy zadowoleni z roli awangardy branży i niezwykle dumni z nieustającego dążenia do opracowywania innowacji zapewniających wzrost produktywności.