No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
Oprawki Top Notch™
Oprawki Top Notch™
Oprawki Top Notch™
Oprawki Top Notch™

Obróbka rowków i przecinanie

Oprawki Top Notch™

Uses and application

  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. Chamfering & ProfilingI.D. Chamfering & Profiling
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading