successfully added to cart
View Cart

Do 8 krawędzi skrawających w każdej płytce. To frezowanie śrubowe przy najniższym możliwym koszcie na krawędź.

Frezy o spiralnej krawędzi skrawającej HARVI Ultra 8X są tak zaprojektowane, aby zapewniały najwyższą wydajność obróbki (MRR), szczególnie w przypadku stopów żarowytrzymałych.

Dostępne są płytki ołowiowe o różnych promieniach naroży, dopasowane do potrzeb branży lotniczej.

Oprawki do kołnierza stożkowego HARVI Ultra 8x zapewniają maksymalną sztywność i trwałość narzędzia.

Idealne rozwiązanie do maszyn zaprojektowanych specjalnie do produkcji części konstrukcyjnych płatowców.

Regulowane dysze chłodziwa ułatwiają odprowadzanie wiórów i kontrolowanie ciepła w strefie skrawania, umożliwiając zarządzanie przepływem chłodziwa w zależności od zastosowania.

Duża spirala zapewnia bezproblemowe odprowadzanie wiórów nawet przy najwyższej wydajności obróbki.

KM4X™ zapewnia najsztywniejsze połączenie z wrzecionem w branży.

Stożkowy kołnierz zapewnia wyższą stabilność niż kołnierze proste oraz odporność na moment zginający.

Frezy HARVI™ Ultra 8X z dostępnymi różnymi konstrukcjami kieszeni czołowego rzędu. Przeznaczone w szczególności do zastosowań wymagających większych promieni naroża.

Harvi Ultra 8X
Filters
Filters
View filters in
Metric
Inch
No filters matching ""
View Products in
Metric
Inch
No results were found. Please update your query and try again.
If you create a new solution, you will lose any solutions you were working on already. How would you like to proceed?
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart