Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Cel firmy Kennametal — 100% bezpieczeństwa — wykracza znacznie poza jej globalne działania i obejmuje także miejsca prowadzenia prac przez klientów. Budujemy w ten sposób społeczność, w której ceni się stosowanie bezpiecznych produktów.

W przypadku gotowych do użycia artykułów Kennametal zapewniamy instrukcje bezpieczeństwa informujące  o właściwościach chemicznych i zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas użytkowania naszego produktu. Poprawiliśmy dostęp do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, aby ułatwić uzyskanie informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Wszystkie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spełniają wymagania Globalnie Zharmonizowanego Systemu, które obowiązują w większości krajów na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Chinach.  

 

deliver_promise_logo.jpg

Aby uzyskać dostęp do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, kliknij tutaj:

Wskazówki bezpieczeństwa

Aby uniknąć urazu ciała lub uszkodzenia narzędzi, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

  • Stosować atestowane środki ochrony osobistej, w tym środki ochrony oczu, uszu, głowy i stóp.
  • Upewnić się, że narzędzia są prawidłowo osadzone i zamocowane.
  • Nie uderzać metalowymi przedmiotami w narzędzia. Może to spowodować pęknięcia końcówek wykonanych z węglika spiekanego.
  • Podczas demontażu narzędzi zachować ostrożność.
  • Przed każdym użyciem sprawdzić narzędzia. Jeśli są stępione, pęknięte, skrzywione lub mają uszkodzoną powierzchnię, nie należy z nich korzystać.
  • Wszystkie maszyny eksploatować zgodnie z parametrami określonymi przez producenta OEM i zasadami bezpieczeństwa. Nie zbliżać się do pracujących maszyn i stosować odpowiednie zabezpieczenia.
  • Nie zmieniać narzędzi, gdy bęben jest w ruchu lub przy załączonym napędzie.