successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Titanyumda Uzman Metalurjik Bilgi Birikimi:

Bu malzemelerin düşük termal iletkenliği, işleme sırasında oluşan ısının takım kenarından uzaklaşmasına izin vermemektedir. Titanyum alaşımlarının işlenildikçe sertleşme eğiliminde olması, yüksek kesme kuvvetlerinin, yüksek ısının ve kesme derinliğine göre çentiklerin oluşumunu destekler.

300M

300M ve Aermet 100 malzemeleri yoğunlukla iniş takımlarında kullanılır. Çok kuvvetli mekanik özellikleri (çekme dayanımları, titanyumun 1200Mpa dayanımına karşın 1500MPa’dan büyüktür), mükemmel hasar toleransları ve çatlağa karşı dayanımları vardır.

Alpha-Beta (α-ß) Alaşımlar

Bu alaşımlar hem α hem de ß fazına sahiptir ve hem α hem de ß stabilizatörlerini içerir. Bu gruptaki en bilinen ve popüler alaşım Ti6Al4V’dur ve birincil olarak havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır.

Beta (ß) Alaşımlar

Beta (ß) alaşımlar bu fazı (ß) dengelemek için V, Nb, Ta ve Mo gibi geçiş metallarini içermektedir. Ticari ß alaşımları Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, ve Ti5553 gibi malzemleri kapsamaktadır. Beta alaşımları ısıl işleme uygun, genellikle kaynaklabilir ve yüksek akma dayanımına sahiptir. Mükemmel şekillendirilebilirlik özelliği ile işleme koşulları için çözüm sunar. Fakat ß alaşımlar sünek-gevrek geçişe yatkındır ve bu yüzden sıfıraltı uygulamalar için uygun değildir. Beta alaşımının hasip olduğu özellikler levha, ağır profil haddesi, perçin ve yaylı uygulamar için iyi bir kombinasyondur.

Zorluklar

İniş sistemleri ana iniş takımları ve burun iniş takımlarını içermektedir.
Hava taşıtının boyutuna göre, iniş takımları çok geniş ölçülerde olabilir.
Parçaların boyutlarından ötürü, uzun takım bağlama ve geniş takım temas yayı oluşması nedeniyle rijitlikte ve stabilitede zorluklar yaratmaktadır.

Takımlandırma çözümleri için gereksinimler

  • Takım sağlamlığı, takım stabilitesi
  • Uzun erişimli takımlama

Takımlama Çözümleri

Helisel Dik Kenar Frezeleme

 

HARVI™ Ultra 8X
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart