successfully added to cart
View Cart

Wskazówki dotyczące zamocowania

W tej części podano ogólne wytyczne dotyczące mocowania produktów KenCast do posiadanego sprzętu. Jednakże w zależności od materiału, do którego mocowane są elementy KenCast, procedury spawania mogą się znacząco różnić. W celu uzyskania zaleceń dotyczących konkretnego zastosowania należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem dostawcy materiałów spawalniczych lub przedstawicielem firmy Kennametal.

Materiał spawalniczy

  .052" (13,2mm) wire (flux cored)
  • 7100 ESAB lub odpowiednik, w atmosferze dwutlenku węgla
  • 22–24 V i 200–235 A
  1/8" (3,1mm) weld rod
  • 7018M lub odpowiednik, niska zawartość wodoru
  • 21–33 V i 135–185 A

Podane specyfikacje dotyczą spawania stali o niskiej do średniej zawartości węgla.

W przypadku spawania stali specjalnych, takich jak stale nierdzewne lub manganowe, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Kennametal w celu uzyskania zaleceń dotyczących spawania.

Wskazówki do spawania

KenCast parts must be welded properly to achieve optimum performance:

  • Kształtki należy zawsze mocować stroną stalową do chronionej powierzchni i węglikową warstwą ścierną skierowaną na zewnątrz.
  • The carbide surface side, painted black to identify the wear side, faces outward.
  • Spawanie powierzchni węglikowej może spowodować pękanie i jest szkodliwe dla cząstek węglików.

Cutting Instructions

Option #1

  • Score the steel side with an angle grinder or chop saw with corundum wheel, then strike with a hammer.

Option #2

  • Plasma or waterjet.
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
If you create a new solution, you will lose any solutions you were working on already. How would you like to proceed?
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart