successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Wskazówki dotyczące zamocowania

W tej części podano ogólne wytyczne dotyczące mocowania produktów KenCast do posiadanego sprzętu. Jednakże w zależności od materiału, do którego mocowane są elementy KenCast, procedury spawania mogą się znacząco różnić. W celu uzyskania zaleceń dotyczących konkretnego zastosowania należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem dostawcy materiałów spawalniczych lub przedstawicielem firmy Kennametal.

Materiał spawalniczy

  .052" (13,2mm) wire (flux cored)
  • 7100 ESAB lub odpowiednik, w atmosferze dwutlenku węgla
  • 22–24 V i 200–235 A
  1/8" (3,1mm) weld rod
  • 7018M lub odpowiednik, niska zawartość wodoru
  • 21–33 V i 135–185 A

Podane specyfikacje dotyczą spawania stali o niskiej do średniej zawartości węgla.

W przypadku spawania stali specjalnych, takich jak stale nierdzewne lub manganowe, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Kennametal w celu uzyskania zaleceń dotyczących spawania.

Wskazówki do spawania

KenCast parts must be welded properly to achieve optimum performance:

  • Kształtki należy zawsze mocować stroną stalową do chronionej powierzchni i węglikową warstwą ścierną skierowaną na zewnątrz.
  • The carbide surface side, painted black to identify the wear side, faces outward.
  • Spawanie powierzchni węglikowej może spowodować pękanie i jest szkodliwe dla cząstek węglików.

Cutting Instructions

Option #1

  • Score the steel side with an angle grinder or chop saw with corundum wheel, then strike with a hammer.

Option #2

  • Plasma or waterjet.
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart