successfully added to cart
View Cart

Koszt w przeliczeniu na część (CPP) to program przeznaczony do zarządzania narzędziami, zwiększenia wydajności i śledzenia wyników.

 Aplikacja NOVO firmy Kennametal to najnowsze dostępne oprogramowanie do zarządzania narzędziami. Używamy zaawansowanego oprogramowania u klientów CPP, aby zarządzać systemami ToolBOSS i łańcuchem dostaw za pomocą interfejsu ustawień i programowania obrabiarek CNC. Jest ono używane wraz z najnowszymi pulpitami nawigacyjnymi dotyczącymi wydajności narzędzi.

Współpracujemy z Tobą w celu uzyskania długoterminowych oszczędności. Przed rozpoczęciem każdy etap procesu produkcji jest analizowany w celu utworzenia początkowego punktu odniesienia. Następnie personel narzędziowy na miejscu zapewniany przez firmę Kennametal rozpoczyna pracę w Twoim warsztacie, aby zidentyfikować niską wydajność narzędzi i zastąpić je lepszą technologią. Modernizacje są testowane, śledzone i zgłaszane w raportach.

cpp-better-thinking-box.jpg

Gwarantujemy oszczędności

Nasz program Koszt w przeliczeniu na część (CPP) stanowi usługę zarządzania narzędziami u klienta i umieszcza zaangażowany personel w Twoim warsztacie, aby umożliwić poprawę produktywności, śledzić oszczędności operacyjne, czuwać nad zapasem i użyciem narzędzi, przeprowadzać ustawianie narzędzi, konserwację, zmianę kolejności itp. Rośnie wydajność, wyniki można obserwować. Gwarantujemy określone oszczędności kosztów w przeliczeniu na część podczas trwania umowy.

  • Każdy etap procesu produkcyjnego jest analizowany, aby określić bieżący koszt w przeliczeniu na część.
  • Inżynierowie Kennametal na miejscu zarządzają naszymi narzędziami, a narzędzia firmy Kennametal są wypożyczane na okres trwania umowy.
  • Inżynier na miejscu dostarcza narzędzia tam, gdzie są potrzebne w zakładzie; usuwa zużyte narzędzia z obszaru produkcji, przekazuje narzędzia do regeneracji, ponownie montuje narzędzia i umieszcza je w obrabiarkach.
  • Oszczędności operacyjne i w zakresie produktywności są śledzone, dokumentowane i raportowane.
  • Każdy program CPP jest opracowywany do określonych potrzeb danego obiektu.

Redukcja zagrożeń

Nasi pracownicy zarządzają gospodarką narzędziową, a narzędzia firmy Kennametal są wypożyczane na okres trwania umowy. Nigdy więcej braków magazynowych i wyższych kosztów związanych z przesyłką ekspresową. To ogromna redukcja zagrożeń w Twojej firmie.

Program CPP to idealne rozwiązanie dla:

  • Warsztatów do produkcji masowej pojedynczych części
  • Warsztatów zużywających dużą liczbę narzędzi nietrwałych (np. wierteł, płytek, frezów trzpieniowych)
  • Warsztatów o wysokiej wydajności obróbki

Zwiększenie produktywności i zysków

Korzyści dotyczące produktywności:

setup time reduction

    Eliminacja przestojów z powodu braków zapasów magazynowych
    Skrócenie czasu ustawiania aż o 66%
    Lepsza rotacja narzędzi, do 6–8 rocznie

Podsumowanie korzyści:

purchuse cost chart

    Ograniczenie bieżących stanów magazynowych nawet o 50% w ciągu sześciu miesięcy
    Redukcja zużycia narzędzi nawet o 30%
    Redukcja koszów nabycia narzędzi nawet o 90%

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
If you create a new solution, you will lose any solutions you were working on already. How would you like to proceed?
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart