No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal

Koszt w przeliczeniu na część (CPP) to program przeznaczony do zarządzania narzędziami, zwiększenia wydajności i śledzenia wyników.

 Aplikacja NOVO firmy Kennametal to najnowsze dostępne oprogramowanie do zarządzania narzędziami. Używamy zaawansowanego oprogramowania u klientów CPP, aby zarządzać systemami ToolBOSS i łańcuchem dostaw za pomocą interfejsu ustawień i programowania obrabiarek CNC. Jest ono używane wraz z najnowszymi pulpitami nawigacyjnymi dotyczącymi wydajności narzędzi.

Współpracujemy z Tobą w celu uzyskania długoterminowych oszczędności. Przed rozpoczęciem każdy etap procesu produkcji jest analizowany w celu utworzenia początkowego punktu odniesienia. Następnie personel narzędziowy na miejscu zapewniany przez firmę Kennametal rozpoczyna pracę w Twoim warsztacie, aby zidentyfikować niską wydajność narzędzi i zastąpić je lepszą technologią. Modernizacje są testowane, śledzone i zgłaszane w raportach.

cpp-better-thinking-box.jpg

Gwarantujemy oszczędności

Nasz program Koszt w przeliczeniu na część (CPP) stanowi usługę zarządzania narzędziami u klienta i umieszcza zaangażowany personel w Twoim warsztacie, aby umożliwić poprawę produktywności, śledzić oszczędności operacyjne, czuwać nad zapasem i użyciem narzędzi, przeprowadzać ustawianie narzędzi, konserwację, zmianę kolejności itp. Rośnie wydajność, wyniki można obserwować. Gwarantujemy określone oszczędności kosztów w przeliczeniu na część podczas trwania umowy.

  • Każdy etap procesu produkcyjnego jest analizowany, aby określić bieżący koszt w przeliczeniu na część.
  • Inżynierowie Kennametal na miejscu zarządzają naszymi narzędziami, a narzędzia firmy Kennametal są wypożyczane na okres trwania umowy.
  • Inżynier na miejscu dostarcza narzędzia tam, gdzie są potrzebne w zakładzie; usuwa zużyte narzędzia z obszaru produkcji, przekazuje narzędzia do regeneracji, ponownie montuje narzędzia i umieszcza je w obrabiarkach.
  • Oszczędności operacyjne i w zakresie produktywności są śledzone, dokumentowane i raportowane.
  • Każdy program CPP jest opracowywany do określonych potrzeb danego obiektu.

Redukcja zagrożeń

Nasi pracownicy zarządzają gospodarką narzędziową, a narzędzia firmy Kennametal są wypożyczane na okres trwania umowy. Nigdy więcej braków magazynowych i wyższych kosztów związanych z przesyłką ekspresową. To ogromna redukcja zagrożeń w Twojej firmie.

Program CPP to idealne rozwiązanie dla:

  • Warsztatów do produkcji masowej pojedynczych części
  • Warsztatów zużywających dużą liczbę narzędzi nietrwałych (np. wierteł, płytek, frezów trzpieniowych)
  • Warsztatów o wysokiej wydajności obróbki

Zwiększenie produktywności i zysków

Korzyści dotyczące produktywności:

setup time reduction

    Eliminacja przestojów z powodu braków zapasów magazynowych
    Skrócenie czasu ustawiania aż o 66%
    Lepsza rotacja narzędzi, do 6–8 rocznie

Podsumowanie korzyści:

purchuse cost chart

    Ograniczenie bieżących stanów magazynowych nawet o 50% w ciągu sześciu miesięcy
    Redukcja zużycia narzędzi nawet o 30%
    Redukcja koszów nabycia narzędzi nawet o 90%