successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Zalecenia dotyczące zastosowań

  • Spoiny należy zabezpieczyć przez użycie odpowiedniego zukosowania w miejscu spawania, napawania utwardzającego na spoinach lub umieszczenie elementów KenCast w taki sposób, aby zabezpieczyć spoiny przed zużywaniem.
  • Podczas używania elementów KenCast na dużych powierzchniach należy spróbować utworzyć efekt „nieruchomych złoży” poprzez takie umieszczenie kształtek, aby obrabiany materiał wypełniał przestrzenie między elementami KenCast (zob. ilustracje).
  • Elementy KenCast należy tak rozmieszczać, aby unikać powstawania kanałów ruchu materiału ścierającego między elementami.
  • Elementy spawane należy podgrzać do temperatury około 21°C (70°F).
  • Podczas spawania temperatura elementu KenCast nie powinna nigdy przekraczać 315°C (600°F).
  • Najpierw należy umocować elementy spoinami punktowymi, aby uzyskać właściwe rozmieszczenie elementów przed zakończeniem spawania.
  • Podgrzewanie elementów KenCast przed i po spawaniu zazwyczaj nie jest konieczne. Jeżeli jednak materiał, z którym będzie łączony element KenCast, wymaga ogrzewania przy spawaniu, należy podgrzać element KenCast maksymalnie do temperatury 315°C (600°F) (nie przekraczać temperatury 315°C/600°F). Elementy KenCast mogą być mocowane do stali 4130 i 4140 bez podgrzewania przed ani po spawaniu. Podgrzewanie przed spawaniem jest zalecane w celu zapobieżenia pękaniu w przypadku mocowania elementów KenCast do komponentów stosowanych w branży naftowo-gazowej oraz do stali o wysokiej zawartości manganu.
  • Jeżeli problemem jest erozja spoin, zalecamy zabezpieczenie spoin za pomocą napawania utwardzającego.
  • Nie wolno spawać elementu KenCast po stronie warstwy węglików spiekanych.
  • For identification, the carbide wear surface of the KenCast part is painted black. This is especially helpful for small or irregular shaped KenCast parts. If the KenCast part is marked with a part number, that number is always cast into the steel side of the part.

 

 

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart