No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

Energie je všude. Okolo nás je vzduch, pod námi jsou ložiska ropy, plynu a uhlí. Těžba této energie často znamená, že se pohybujete v prostředí značně namáhaném otěrem. To znamená velké riziko pro poškození zařízení.
Kennametal je tam také s řešením pro téměř každou oblast energetického průmyslu. Ať se jedná o těžbu a zpracování ropy a plynu, petrochemickou výrobu, zpracování plastů, uhelnou energii a zpracování břidličných písků nebo obnovitelné zdroje, máme nesčetné množství řešení proti otěru.

Otěr je všude. A my také.