successfully added to cart
View Cart

Vyhledejte distributora

Vyhledejte svého nejbližšího autorizovaného distributora Kennametal

Kennametal dodává prvotřídní nástroje a služby, které z nás dělají celosvětového výrobce špičkových nástrojů. Naši distributoři nás znají, a co více, znají vás. Vědí lépe než kdokoli jiný v našem oboru jak uplatnit globální výhody Kennametal ve vašem podnikání, ve vašem regionu a ve vaší výrobě.

Find a Distributor

Find a local Authorized Kennametal Dealer in your area

Kennametal delivers world-class products and services that make us a premier tooling manufacturer globally. Our distributors know us, and more importantly, they know you. They know better than anyone in the industry how to put the global power of Kennametal to work for you, in your industry, in your region and for your business.

Location
Industry
If you create a new solution, you will lose any solutions you were working on already. How would you like to proceed?
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart