No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

Vyhledejte distributora

Vyhledejte svého nejbližšího autorizovaného distributora Kennametal

Kennametal dodává prvotřídní nástroje a služby, které z nás dělají celosvětového výrobce špičkových nástrojů. Naši distributoři nás znají, a co více, znají vás. Vědí lépe než kdokoli jiný v našem oboru jak uplatnit globální výhody Kennametal ve vašem podnikání, ve vašem regionu a ve vaší výrobě.

Find a Distributor

Find a local Authorized Kennametal Dealer in your area

Kennametal delivers world-class products and services that make us a premier tooling manufacturer globally. Our distributors know us, and more importantly, they know you. They know better than anyone in the industry how to put the global power of Kennametal to work for you, in your industry, in your region and for your business.

Location
Industry