successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

V průmyslu spalujícím uhlí se nachází náročná prostředí. Spalování uhlí vytváří extrémně abrazivní, korozivní a erozivní prostředí. Poletující prach a další částice způsobují závažné poškození kotlových trubek, lopatek větráků, dílů hořáků, mlýnů a dopravních systémů pro odvod popílku. Pokud nejsou chráněny, jsou tyto díly méně účinné a vykazují nákladnější provoz a častější poškození.

Pájené karbidové výplně Kennametal to mohou změnit. Zabraňte neplánovaným odstávkám, snižte náklady na údržbu, téměř zamezte nákladným únikům a ušetřete ztrátu produktu během přepravy. Díly chráněné výplněmi dokáží čelit otěru, korozi a erozi, pracují účinněji a mají delší životnost.

 

Otěruvzdorné plechy

Otěruvzdorné plechy

Otěruvzdorné plechy jsou přímo v cestě bouři opotřebení. Ale výplně Kennametal stojí pevně proti silám opotřebení při manipulaci s práškovými materiály. Navrhli jsme tyto otěruvzdorné plechy pro lepší tváření a obrábění. Naše plechy lze snadno instalovat pomocí konvenčního sváření.

Žebrování uhelných kotlů

Žebrování uhelných kotlů

Povlakovaná žebra kotlů od Kennametal mají podstatně delší životnost. Poměr mezi hmotností a odolností proti erozi je výjimečně vyvážený pro rovnoměrnou ochranu. Vyvážené spalování je další výhodou našich povlakovaných žeber, takže váš systém hoří při nejlepších podmínkách spalování.

 

Burner Components

Díly hořáků

 

Díly hořáků chráněné povlaky Kennametal se opotřebovávají výrazně pomaleji než nechráněné díly. To znamená nižší vývin emisí (NOx), který je bezpečnější pro vás a životní prostředí. Naše povlaky chrání díly hořáků od každodenního poškození erozí a tím zajišťují jejich delší životnost a vyšší účinnost. Užijte si méně prostojů a výměn dílů. 

Boiler Tubes

Kotlové trubky

Kotlové trubky povlakované výplněmi Kennametal jsou chráněny proti erozi a eliminují potřebu krytů potrubí v rozvodech ventilátorů sazí. Lineární opotřebení je rovnoměrné a předvídatelné, takže nedochází k nečekaným únikům. Naše povlakované kotlové trubky splňují požadavky norem ASME pro kotel a tlakové nádoby (typ S). Přečtěte si úspěšnou aplikaci.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart