successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read
Obrábění nerezových dílů

Obrábění nerezových dílů

Odpovědi na obvyklé výzvy při obrábění nerezových dílů.

"Vypnuté osvětlení" Výroba se stává jasnější

Díl: Obrábění nerezových dílů

Vaše výzva: Snižte riziko destruktivního, předčasného poškození břitové destičky při výrobě s “vypnutým osvětlením”, ve které nejsou přítomni žádní operátoři.

Co potřebujete: Řešení, které zabrání předčasnému opotřebení břitové destičky, které může poškodit díly během obrábění. K tomuto typu opotřebení dochází díky pružinovým, přilnavým, tenkým třískám, které zapříčiňují špatnou kvalitu povrchu. Mohou se obtočit okolo dílu a poškodit jej nebo břitovou destičku. Co může být horší, než zjisti poškození druhý den, když se vrátíte do výroby.

Díly pak musejí být sešrotovány nebo opraveny. Nerezová ocel se snadno poškrábe, takže kvalita musí být konzistentní a spolehlivá. Potřebujete věřit vašim nástrojům, že budou spolehlivě pracovat i v noci při vypnutém osvětlení.

 

stringy chips

Řešení Kennametal: Inovativní břitové destičky s utvařečem třísky -CL v našem programu upichovacích nástrojů A2™ vyřeší problém s třískami. Břitová destička má lisovaný utvařeč třísky, který odvádí třísky od upichovací planžety. Tím zvyšuje životnost planžety.

Břitové destičky se dodávají v sortě Beyond™ KCU25™, takže získáte předvídatelnou výkonnost a spolehlivost. To znamená, že můžete důvěřovat vašim břitovým destičkám, že správně pracují, i když jsou světla zhasnutá a vy nejste přítomni.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart