No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

EDI

EDI (Elektronická výměna data) je přenos dat z jednoho počítačového systému do jiného standardizovaným formátem zpráv bez nutnosti lidského zásahu. EDI umožňuje různým firmám, dokonce i v různých zemích si elektronicky vyměňovat dokumenty.

Integrovaná B2B EDI je vynikající volbou pro časté objednávání a výměnu elektronické dokumentace. Mezi které patří:

  • Objednávky
  • Potvrzení objednávek
  • Faktury
  • Poptávky
  • Avízo o dodávce

 

Okamžité benefity a dlouhodobé výhody EDI

Snížení chybovosti, vyšší efektivita

Změnou papírové obchodní korespondence na elektronickou  dosáhnete hlavních výhod jako je snížení nákladů, vyšší rychlost zpracování, méně chyb a lepší vztah s obchodními partnery.

 

Nižší provozní náklady, kratší reakční doba

Data jsou zadána do vašeho obchodního systému a automaticky zaslána dodavateli. Automatický přenos sníží pracnost a zvýší produktivitu. Stejný čas, který je ušetřen při odesílání dokumentu je ušetřen také při jeho přijímání.

Začněte používat "zelenou technologii"

Přesun od papírových na elektronické transakce nesnižuje pouze náklady, dodací lhůty, oby plnění a skladová množství -- ale také spotřebu papíru, což je výhodou pro životní prostředí.