successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Keramika pro obrábění litin

Zasáhněte své "citlivé místo" ve výrobní lince pomocí keramických nástrojů z nitridu křemíku náklady, výkonnost, nejlepší kompromis jak snížit cenu za kus

Objevte keramické sorty Kennametal z čistého nitridu křemíku pro obrábění litin

Nové keramické břitové destičky KYK jsou první volbou pro vysokorychlostní, nepřerušované a lehce přerušované soustružení šedé litiny. Výhodou je vyšší pevnost proti porušení, odolnost proti otěru a širší oblast použití.

Spojením KYK10™ a KYK25™ s CVD povlakem a dalšími keramickými sortami od Kennametalu pro obrábění litin, přichází Kennametal s kompletním portfóliem keramických nástrojů, které je možné použít pro zkrácení obráběcích cyklů a snížení nákladů na obrábění.

*Sorty KYK10 a KYK25 jsou dostupné u soustružnických břitových destiček Kenloc,™ Kendex Positive / Kendex Negative™ a Top Notch™.

Vysokorychlostní obrábění

Moderní keramická sorta nitridu křemíku, KYK10, potvrzuje svoji produktivitu ve výrobě tím, že obrobí více výrazně více dílů na jednu řeznou hranu. Díky 12µm CVD povlaku Alumina zajišťuje KYK25 vyšší řezné rychlosti než konkurenční keramické sorty při obrábění tvárných litin.

Univerzálnost

Spojením KYK10 a KYK25 s CVD povlakem
a dalšími keramickými sortami od Kennametalu pro obrábění litin, přichází Kennametal s kompletním vysoce výkonným portfóliem keramických nástrojů, které je možné použít pro optimalizaci obráběcích cyklů a snižování celkových nákladů na obrábění.

 

KYK10

Složení: Technologie Beyond, moderní nitrid křemíku
Aplikace: Tato moderní keramika je zvláště vhodná pro vysokorychlostní nepřerušované soustružení litin včetně obrobků s okujemi. Zajišťuje také maximální odolnost proti opotřebení a houževnatost při obrábění s proměnnou hloubkou řezu, obrábění odlitků a výkovků a při lehce přerušovaných řezech.
Materiály: Šedá litina

KYK25

Složení: Technologie Beyond, čistý nitrid křemíku s 12 mikronovým CVD povlakem
Aplikace: KYK25 je unikátní keramika s CVD povlakem, která nabízí vynikající odolnost proti otěru při nepřerušovaných řezech u předsoustruženého povrchu. Vykazuje vyšší výkonnost při nepřerušovaných nebo lehce přerušovaných řezech.

Materiály: Šedé litiny / Tvárné litiny

 

KY3500

Složení: Technologie Beyond, čistý nitrid křemíku
Aplikace: "Ve své třídě nejlepší" keramika pro specializované obrábění, je spolehlivá, důvěryhodná, univerzální a (globálně) nejhouževnatější sorta pro soustružení a frézování litin. Díky vynikající odolnosti vůči teplotním šokům a nejlepšímu poměru houževnatost/pevnost se jedná o nejflexibilnější keramiku. 
Materiály: Šedé litiny / Feritické tvárné litiny

Od nástrojů přes turbo k hybridům, Kennametal je lídrem ve vývoji a výrobě keramických nástrojů pro obrábění litin určených pro aplikace v automobilovém průmyslu. Naši inženýři se specializují na výrobu nejvíce otěruvzdorných sort pro frézování a soustružení litin, které jsou vyrobeny z nejhouževnatějších keramických materiálů na světě.

U nejvýznamnějších výrobců automobilů jsme globálním hrdým dodavatelem řezné keramiky ve velkých objemech pro výrobu litinových dílů.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart