Řešení proti otěru ve zpracovatelském průmyslu

Zpracovatelský průmysl je velkým odvětvím s velkými výzvami: Opotřebení.

Zařízení a díly používané v potravinářském průmyslu, cementárnách, celulózkách a papírnách a při zpracování fosfátu jsou zejména náchylné k poškození otěrem.

Kennametal nabízí řešení proti opotřebení od začátku do konce. Začínáme kompletní inspekcí vaší výroby a potíží s opotřebením. Potom pro tyto oblasti navrhujeme řešení proti opotřebení. Kromě toho vyrobíme výplňové materiály pro díly náchylné k opotřebení a dáme vám podporu při jejich zavádění. Končíme se silnou a pokračující podporou a sledováním opotřebení.

Potraviny pro domácí zvířata

Samostatné šrouby a vodící pouzdra

 

Eroze, koroze a otěr jsou vždy součástí procesu při zpracovávání vlhkých potravin. To znamená, že opotřebení otěrem je také obvykle součástí procesu. Výplně Kennametal mohou zvýšit životnost válců, šroubů a vodících pouzder čtyř až osmi násobně oproti původním dílům. S nižším poškozením od opotřebení mají díly delší životnost a vyšší výkonnost a snižují se i náklady na údržbu.

Potravinářský a zpracovatelský průmysl

Výplně Kennametal jsou na vašich dílech jako tenký povlak bezpečné ochrany v tomto opotřebovávajícím se oboru.

Zápustky a otěruvzdorné plechy

Zápustky a otěruvzdorné plechy denně bojují ve výrobě jídla a krmiv. Výplně Kennametal brání otěru a až sedminásobně prodlužují životnost dílu v porovnání s nechráněnými díly. Tím je dosaženo vyšší konzistence u finálních výrobků. Také to znamená předvídatelné plánování údržby, namísto nejistoty.

 

Přeprava

Jít s proudem by nemělo znamenat, že části vašich dílů by s ním měly jít také. Otěr, koroze a eroze jsou při přepravě očekávané, ale úniky, ostření a vymílání ne. Povlakované díly pro přepravu od Kennametal jsou výrazně odolnější proti opotřebení než nechráněné díly. To znamená významně méně úniků, méně prostojů a nákladů na údržbu, vyšší odolnost proti vylamování a vymílání a nižší riziko vzájemné kontaminace.

 

Přídavná protlačovací zařízení

 

Přídavná protlačovací zařízení mohou dosáhnout až sedminásobné životnosti při použití výplní Kennametal. Naše výplně chrání proti opotřebení všechny TS pístnice, TS vedení pístnic, SS pístnice a šrouby. To znamená vyšší kontrolu nad procesem a vyšší jakost finálních výrobků.

Celulózky a papírny

Lopatky větráků

Poškození otěrem může způsobit naprosté oddělení lopatek větráků, které je jak nákladné, tak nebezpečné. Průmyslové větráky chráněné povlaky Kennametal mají mnohem nižší pravděpodobnost se oddělit z důvodu opotřebení. Větráky s ochrannými povlaky vykazují vyšší účinnost, méně prostojů a vylamování a vymílání než nechráněné větráky. Ochranné výplně s vyváženým poměrem odolnosti hmotnosti k erozi.

Povlakované šrouby pro dopravu dřevěných třísek

Méně zastavení výroby a výměn dílů znamená por vaši výrobu delší provoz mezi plánovanými odstávkami na údržbu. Můžeme to zajistit.

Šrouby pro dopravu dřevěných třísek Kennametal se opotřebovávají rovnoměrně a předvídatelně. Mají delší životnost, takže déle pracují. S méně přestávkami pro údržbu udržíte výrobu v chodu.

Všeobecné strojírenství

Čerpadla

 

Čerpadla hrají zásadní roli ve zpracování a je důležité je udržovat v provozu. Čerpadla chráněná výplněmi Kennametal mají rovnoměrné a předvídatelné opotřebení – bez neočekávaných poruch vzhledem k opotřebení otěrem. To znamená delší provoz mezi plánovanou údržbou a také si můžete užívat méně výpadků a výměn dílů.

Potrubí a kolena

Potrubí, jsou obecně snadným cílem pro poškození otěrem, zejména v kolenech, ve kterých se mohou objevit úniky. Potrubí, kolena a fitinky chráněné našimi povlaky vykazují výrazně méně úniků. To znamená nižší výrobní ztráty díky nezjištěným únikům.

Míchací lopatky

Rotační části, jako jsou míchací lopatky a agitátory se denně střetávají s abrazivními, korozními a erozivními materiály. Pomozte těmto dílům k delší životnosti a vyšší výkonnosti díky výplním Kennametal.

Díly ochráněné výplněmi se mění méně často, takže vaše stroje zaznamenají méně prostojů při výměně dílů a dosáhnou vyšší produkce.

 

Chystáte se přidat na stránku Moje řešení. Chcete pokračovat?
product-image
Please adjust the following properties from

Katalogové číslo ISO

Katalogové číslo ANSI

to find similar products.

The following files are available

Please select a file to download

Models

Product data

Abyste viděli informace ve svém panelu, musíte být přihlášeni.
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), které jste se pokoušeli přidat do košíku, nejsou k dispozici, prosím kontaktujte službu pro zákazníky
položek bylo úspěšně přidáno do košíku

. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Katalogové číslo ISO Karbid    

Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

Děkujeme za úspěšnou registraci. Nyní máte okamžitý přístup k přihlášení a můžete stránky používat.

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?