Bezpečnostní datové listy

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Cílem Kennametalu je rozšířit 100% bezpečnost výrazně nad rámec našich globálních zastoupení, aby došlo k pokrytí zákazníků v jejich podnicích a podpoře společnosti, která si klade za cíl zavádění bezpečných produktů.

U položek Kennametal k přímému použití poskytujeme bezpečnostní informace o produktu, abychom informovali naše zákazníky o chemickém složení a nebezpečí plynoucím z použití těchto produktů. Zlepšili jsme přístup k bezpečnostním listům a usnadnili jsme získání nutných informací o bezpečnosti.

Všechny bezpečnostní listy splňují požadavky globálního harmonizačního systému, které jsou v platnosti ve většině zemích světa včetně USA, EU a Číny.

Bezpečnostní doporučení

Aby jste předešli vlastnímu poranění nebo poškození nástrojů, dodržujte následující doporučené předpisy:

  • Noste ověřené bezpečnostní pomůcky včetně ochrany očí, uší, hlavy a nohou.
  • Ujistěte se, že jsou nástroje správně upevněné a bezpečně zajištěné.
  • Nezarážejte nástroje pomocí kovových pomůcek. Karbidové břitové destičky se mohou chvět.
  • Při vyjímání nástrojů dbejte zvýšené opatrnosti.
  • Před každým použitím zkontrolujte nástroje. Nepoužívejte je, pokud jsou tupé, zlomené, vylámané nebo ohnuté.
  • Pracujte na všech strojích podle pokynů výrobce a s ohledem na bezpečnost. Buďte mimo pracovní prostor strojů v provozu a ujistěte se, že jsou použity všechny ochranné kryty.
  • Neměňte nástroje dokud se revolver stále otáčí nebo je stále v provozu.

Bezpečnostní datové listy

Chystáte se přidat na stránku Moje řešení. Chcete pokračovat?
product-image
Please adjust the following properties from

Katalogové číslo ISO

Katalogové číslo ANSI

to find similar products.

The following files are available

Please select a file to download

Models

Abyste viděli informace ve svém panelu, musíte být přihlášeni.
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), které jste se pokoušeli přidat do košíku, nejsou k dispozici, prosím kontaktujte službu pro zákazníky
položek bylo úspěšně přidáno do košíku

. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Katalogové číslo ISO Karbid    

Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

Děkujeme za úspěšnou registraci. Nyní máte okamžitý přístup k přihlášení a můžete stránky používat.

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?