No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

APIs

Integrace s E-obchodními systémy Kennametal

Kennametal API obsahuje potřebnou architekturu. Všechna připojení vyžadují autentizaci a jsou zabezpečeny kódováním TLS. Podporují typ médií JSON a vyžadují dekódování znaky UTF-8.

S využitím našich API můžete zautomatizovat různé komerční a obchodní úlohy a integrovat vaše obchodní systémy s Kennametal.

Získejte různé typy informací, jako jsou ceny a dodací lhůty všech produktů Kennametal. Níže je uveden aktuální přehled dostupných webových služeb.

Jak začít:

Požádejte o přístup na našem portálu API: Přihlaste se zde

 

Vytvořte obchodní dokumenty

Zadejte do našeho interního systému ERP objednávku/nabídku.

Získejte číslo zákazníka

Každý externí účet Konnect je určený pro několik zákazníků. Nahlaste příslušná čísla zákazníků k poskytnutým uživatelským jménům. (Zákazníci nemusejí být nahlášeni k interním účtům, pouze k externím účtům.)

Získejte seznam dokumentů otevřených objednávek Vrací zpět dokumenty s otevřenými objednávkami podle seznamu materiálu.

Získejte data k produktu

Pro získání informací IDOC, 3D a 2D a výkresů k produktům využívá NOVO. Je možné je zpřístupnit ostatním s potřebnými povoleními.

Získejte detail obchodního dokumentu

Používán k vyhledání detailů k obchodnímu dokumentu; pokud znáte číslo obchodního dokumentu a chcete si vyhledat další informace pouze s potřebnými povoleními.

Podpora po telefonu a emailem

Využívá se vyhledávání telefonních čísel a emailů podpory zákazníků. Řízeno umístěním profilu uživatele Konnect.

Globální dostupnost Poskytuje globální dostupnost o informacích na základě zadaného čísla materiálu.
Seznam přepravců pro odeslané dodávky

Vyhledání zadáním čísla dodávky

Seznam obchodních dokumentů

Využívá se k vytisknutí seznamu obchodních dokumentů zadaných u zákazníka.

Přihlášení

Vyžadováno pro všechny webové služby; pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo a získejte bezpečnostní kód, který je možné používat i pro další zabezpečené služby.

Odhlášení

Deaktivuje bezpečnostní kód a zaručuje, že nebude znovu použit.

Cena a dostupnost

Ověří cenu a zašle zpět informaci o ceně. U této služby je vyžadován bezpečnostní kód; přihlaste se a získejte bezpečnostní kód, který pak použijete pro službu cen.

Vyžádejte si přístup pro hosty

Používá se k vytvoření účtu hosta s příslušným číslem zakázky a číslem dodávky.

Vyhledání informací o zákazníkovi

Používá se k vyhledání informací o zákazníkovi; vyžaduje číslo zákazníka a obchodní organizaci.

Vyhledání zákazníků

Používá se k vyhledávání zákazníků; vyžaduje interní účet

Vyhledávání produktů

Využívá se k vyhledávání produktů v naší SAP databázi. Je možné vyhledávat podle Material Master number, katalogového čísla ANSI nebo katalogového čísla ISO části popisu.

Vyhledávání podle dodávky

Používá se k vyhledávání seznamu dodávek k danému zákazníkovi.

Simuluje obchodní dokumenty

Používá se k simulaci objednávky/nabídky. Takto nedojde k uložení nabídky nebo objednávky v systému; všechny ostatní operace se provedou.