Metalurgické odborné znalosti o titanu:

Slitiny titanu si zachovávají pevnost při vysokých teplotách a vykazují nízkou tepelnou vodivost.

Inconel je superslitina charakterizovaná jedinečnou kombinací odolnosti vůči korozi za vysokých teplot, oxidační odolnosti a odolnosti proti tečení. Superslitiny jsou velmi vhodné pro použití ve velmi extrémním tepelném a chemickém prostředí. Super slitiny mají velmi špatnou obrobitelnost.

Alpha-Beta (α-ß) slitiny

Tyto slitiny mají jak fázi α, tak fázi ß a obsahují jak stabilizátory α, tak ß. Nejjednodušší a nejoblíbenější slitinou v této skupině je Ti6Al4V, který se používá především v leteckém průmyslu. Slitiny v této kategorii jsou snadno tvarovatelné a vykazují vysokou pevnost při pokojové teplotě a střední pevnost při vysoké teplotě. Vlastnosti těchto slitin lze změnit tepelným zpracováním.

Beta (ß) slitiny Beta

Slitiny beta (ß) obsahují přechodné kovy, jako jsou V, Nb, Ta a Mo, které stabilizují fázi ß. Příklady komerčních slitin B zahrnují Ti11.5Mo6Zr4,5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn a Ti5553. Slitiny beta jsou snadno tepelně zpracovatelné, obvykle svařitelné a mají vysokou pevnost. Ve stavu ošetřeného roztoku lze očekávat vynikající tvarovatelnost. Slitiny ß jsou však náchylné k tažnému křehkému přechodu, a proto nejsou vhodné pro kryogenní aplikace. Slitiny beta mají dobrou kombinaci nebo vlastnosti pro plechy, těžké profily, spojovací prvky a pružinové aplikace.

Metalurgické odborné znalosti o super slitinách:

Výzvy


Udržování koeficientu tření na nízké úrovni je rozhodující pro udržení dlouhé životnosti nástroje. Použitím správného přívodu chladicího média ,bude udržovat teploty na špičce řízeně a v konečném důsledku řídít spolehlivost procesu.

Pod tlakem a řízeně, chladivo srazí třísky z řezných hran a poskytuje obráběcímu stroji antikorozní výhody.

Existuje vysoká korelace mezi množstvím dodávaného chladiva a rychlostí odvádění kovu.

 

Úvahy chladicí kapaliny

Používejte syntetický nebo polosyntetický materiál při správném objemu, tlaku a koncentraci. Povinná je koncentrace chladicího média 10% až 12%. Vnitřní chladivo pro vřeteno a nástroj může prodloužit životnost nástroje čtyřikrát. Indukční kroužek je možnost průtoku přes vřeteno. Pro dosažení nejlepších výsledků maximalizujte průtok na řezné hrany.

Doporučuje se nejméně 3 gal / min (13 litrů / min) a pro průtok přes nástroj se doporučuje nejméně 500 psi (35 bar).

Vysokotlaký systém dosahující až 150 barů je nejmodernějším doporučením pro soustružení leteckých slitin.

Pro velkoobjemovou výrobu se doporučuje velmi vysokotlaký systém dosahující až 350 barů tlaku chladicí kapaliny v nástroji.

Nástojová řešení

Chystáte se přidat na stránku Moje řešení. Chcete pokračovat?
product-image
Please adjust the following properties from

Katalogové číslo ISO

Katalogové číslo ANSI

to find similar products.

The following files are available

Please select a file to download

Models

Abyste viděli informace ve svém panelu, musíte být přihlášeni.
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), které jste se pokoušeli přidat do košíku, nejsou k dispozici, prosím kontaktujte službu pro zákazníky
položek bylo úspěšně přidáno do košíku

. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Katalogové číslo ISO Karbid    

Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

Děkujeme za úspěšnou registraci. Nyní máte okamžitý přístup k přihlášení a můžete stránky používat.

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?