successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Metalurgické odborné znalosti o hliníku:

Zatímco čistý hliník má nízkou měrnou hmotnost, dobrou odolnost proti korozi, vynikající tepelnou vodivost a elektrickou vodivost, je příliš slabý a tažný, než aby byl použit samostatně. Nejčastěji používanými hliníkovými slitinami pro konstrukci rámu jsou série 2000 a 7000.

Hliníkové slitiny řady 2000

Obsahuje 1,9-6,8% mědi a často obsahuje přísady manganu, hořčíku a zinku. Používají se pro výkovky, výlisky a nádrže na zkapalněný plyn v civilní dopravě a nadzvukových letadlech. Tyto slitiny mají nižší rychlost růstu trhlin a mají tedy lepší únavový výkon než slitiny řady 7000. Používají se proto na spodní křídla a na povrch trupu. Obvykle používané slitiny řady 2000 jsou 2224, 2324, 2524. Tyto slitiny jsou často potaženy 99,34% čistého hliníku pro zvýšenou odolnost proti korozi.

Hliníkové slitiny řady 7000

Systém Al-Zn-Mg nabízí největší potenciál pro vytvrzování precipitací, i když měď se často přidává pro zlepšení odolnosti proti praskání korozním napětím (s nevýhodou snížení svařitelnosti). Odolnost proti praskání korozí klesá se zvyšujícím se poměrem Zn: Mg.

Hliník Lithia

Komerční slitiny hliníku-lithia se vyznačují nízkou hustotou, vysokým měrným modulem, vynikající únavou a kryogenní houževnatostí. Spojení Li a Al snižuje hustotu o 3% a zvyšuje modul pružnosti asi o 6%. Na rozdíl od nových materiálových systémů, jako jsou kompozity vyztužené vlákny, hliníkové slitiny s nízkou hustotou nevyžadují velké kapitálové investice výrobce do nových výrobních zařízení.

Trendy v oboru

"Použití hliníku v letectví představuje více než 50% veškerého spotřebovaného materiálu a v průběhu času zůstává relativně konstantní."

The next generation aircrafts are called hybrid-designs when fiber-reinforced materials are associated to economic new aluminum structures.

Výzvy

Hliníkové obráběné součástí vyžadují krátký taktovací čas. Produktivita se měří jako materiál odebíraný v litrech za minutu. Vzhledem k relativně měkkým vlastnostem materiálu, je materiál obráběn na strojích s vysokým výkonem (75 - 150 kW) s rychlostí vřetena až 33 000 ot / min.

Požadavky na řešení nástrojů

  • Geometrie nástroje pro absorpci dostupného výkonu stroje a převedení na velmi vysokou rychlost odstraňování kovu, čímž se zabrání nárustku a zlomení nástroje součastně.
  • Vysoce kvalitní vyvažení nástrojů.
  • Konstrukce chladicí kapaliny optimalizovaná pro vysokorychlostní obrábění.

Nástojová řešení

Modulární stopkové frézy

 

Duo-Lock™

Hydraulická upínače

 

HydroForce™

5 zubá

Hliníková hrubovací fréza

KOR™ 5
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart