No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

Metalurgické odborné znalosti o titanu:

Slitiny titanu si zachovávají pevnost při vysokých teplotách a vykazují nízkou tepelnou vodivost.

Inconel je superslitina charakterizovaná jedinečnou kombinací vysoko teplotní korozní odolností, oxidační odolností a odolností proti tečení.

Novější materiály zvané CFRP (Carbon-Fiber Reinforced Polymer) nacházejí své místo ve ventilátoru.

Alpha-Beta (α-ß) slitiny

Tyto slitiny mají jak fázi α, tak fázi ß a obsahují jak stabilizátory α, tak ß. Nejjednodušší a nejoblíbenější slitinou v této skupině je Ti6Al4V, který se používá především v leteckém průmyslu. Slitiny v této kategorii jsou snadno tvarovatelné a vykazují vysokou pevnost při pokojové teplotě a střední pevnost při vysoké teplotě. Vlastnosti těchto slitin lze změnit tepelným zpracováním.

Beta (ß) slitiny Beta

Slitiny beta (ß) obsahují přechodné kovy, jako jsou V, Nb, Ta a Mo, které stabilizují fázi ß. Příklady komerčních slitin B zahrnují Ti11.5Mo6Zr4,5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn a Ti5553. Slitiny beta jsou snadno tepelně zpracovatelné, obvykle svařitelné a mají vysokou pevnost. Ve stavu ošetřeného roztoku lze očekávat vynikající tvarovatelnost. Slitiny ß jsou však náchylné k tažnému křehkému přechodu, a proto nejsou vhodné pro kryogenní aplikace. Slitiny beta mají dobrou kombinaci nebo vlastnosti pro plechy, těžké profily, spojovací prvky a pružinové aplikace.

Metalurgické odborné znalosti o super slitinách:

Metalurgické Odborné znalosti o kompozitech

Kompozitní materiály se obvykle skládají z měkké, houževnaté matrice se silnými, tuhými výztuhami. Vlákna vyztužené polymery jsou širokou třídou kompozitů obvykle cílených.

Vláknové vyztužení jsou obvykle:

 • uhlíkové vlákno / grafitové vlákno (vysoká pevnost nebo vysoký modul)
 • Skelná vlákna
 • Keramická vlákna
 • polymerní vlákna (Kevlar, Polyethylen)
 • Wolfrámová vlákna

Polymerní matrice jsou obvykle:

 • Epoxidové
 • Fenolické
 • Polyimidní
 • Polyetheretherketon (PEEK)

Trendy v oboru

"Lopatky turbín ventilátoru a kompresoru jsou pravděpodobně nejdůležitějšími součástmi leteckých motorů."

Nové inovativní tvary a lehčí konstrukce poskytují energetickou účinnost a vedou k nižším emisím. Zatímco titan zůstává hlavním materiálem pro tyto komponenty, kompozity se stávají materiálem pro lopatky ventilátorů.

V oblasti kompresoru, kde lze aplikovat pouze kovové komponenty odolné vůči teplu, se stále více disků a lopatek nahrazují Blisky (monolitické), aby se dosáhlo další úspory hmotnosti.

Výzvy

Složitý tvar lopatek a Blisků a náročný materiál vyžaduje hodně času na obrábění 5-osými stroji.

Hodiny strávené podle procesního řetězce vyžadují spolehlivé přesné obrábění.

Pro závěsy lopatek jsou vyžadovány těsné tolerance.

Požadavky na řešení nástrojů

 • vysoce produktivní tvrdokovové frézy
 • Modulární nástroje pro situace s dlouhým dosahem
 • speciální řešení pro tvarové nástroje závěsů

Nástojová řešení

Modulární stopkové frézy

 

Duo-Lock™

Hydraulická upínače

 

HydroForce™

Čelní frézování

 

Dodeka™