successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Polityka prywatności danych

I. Postanowienia ogólne

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób my, firma Kennametal i WIDIA (dalej „nas”, „my” lub „Administrator”) przetwarzamy dane osobowe użytkownika podczas korzystania z naszych witryn internetowych, formularzy kontaktowych, biuletynów, sklepów internetowych, narzędzi do czatu lub wystosowywania wniosków.

Kennametal Inc., w tym wszystkie jej spółki zależne

1600 Technology Way

Latrobe, PA 15650 USA

 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. (a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem jest art. 6 ust. 1) lit. (b) RODO.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w zakresie przechowywania danych), jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. (c) RODO.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów i prawnie uzasadnionych interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. (f) RODO. Utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, ale także reklama naszych produktów i usług oraz wymagana prawnie dokumentacja kontaktów biznesowych należą do takich uzasadnionych interesów.

1. Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i korzystania z naszych usług w ramach witryny internetowej

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, jego przeglądarka będzie przesyłać określone dane na nasz serwer internetowy. Odbywa się to z przyczyn technicznych i jest wymagane do udostępnienia użytkownikowi żądanych informacji. Aby ułatwić użytkowniko dostęp do witryn internetowych, gromadzone, przechowywane i wykorzystywane są następujące dane:

·   Adres IP

·   Data i godzina uzyskania dostępu

·   Różnica stref czasowych względem czasu uniwersalnego (GMT)

·   Treść wniosku (konkretna strona)

·   Status dostępu/status kodu HTTP

·   Ilość przesłanych danych

·   Strona internetowa żądająca dostępu

·   Przeglądarka, ustawienia języka, wersja oprogramowania przeglądarki i jej interfejs

 

Dane pochodzące z rejestracji:

·       Imię

·       Nazwisko

·       E-mail

·       Numer telefonu

·       Adres (dla kont B2B)

 

Dane pochodzące z Adobe Analytics:

·       Adres IP – Adobe rejestruje dane i wykorzystuje je do określenia danych geolokalizacyjnych, takich jak kraj, stan/prowincja, miasto i kod pocztowy

·       Dane urządzenia – dane urządzenia mobilnego i stacjonarnego w porównaniu z innymi typami urządzeń, systemem operacyjnym i wersją

·       Dane przeglądarki – przeglądarka, typ przeglądarki (firma np. Google), wysokość i szerokość

·       Identyfikator gościa Experience Cloud – unikalny identyfikator dla każdego gościa odwiedzającego witrynę, dla każdej kombinacji urządzenia/przeglądarki, za pośrednictwem których gość ten odwiedza witrynę

·       Identyfikator użytkownika – rejestrujemy zaszyfrowany identyfikator użytkownika, który loguje się na stronach

o   Zaszyfrowany identyfikator użytkownika jest generowany od strony zaplecza i przechowywany jako część danych profilu użytkownika w tabeli; jest on udostępniany w warstwie danych, a tym samym w narzędziu analitycznym do przechwytywania podczas logowania użytkownika

·       Identyfikator zamówienia – rejestrujemy liczbę zamówień złożonych na stronie internetowej

·       Identyfikator zakupu – zmienna analityczna, która obejmuje również tę samą wartość, co niestandardowy identyfikator zamówienia

o   Służy to zapewnieniu, że zamówienia (i powiązane wartości przychodów/jednostek) nie są powtarzane w analizie

·       Identyfikator formularza potencjalnego klienta – zapisujemy unikalny identyfikator przy każdym przesłaniu formularza potencjalnego klienta

 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, będziemy przechowywać takie dane przez ograniczony czas, aby móc zainicjować śledzenie danych osobowych w przypadku rzeczywistego lub usiłowanego uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do naszych serwerów.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1) lit. (b) i (f) RODO. 1

1.1 Pliki cookie

Nasze witryny internetowe wykorzystują „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika za pośrednictwem przeglądarki. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby witryna internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie lepiej działała.

Biorąc pod uwagę znaczenie prywatności danych i nasze zobowiązania na rzecz przejrzystości, poniżej przedstawiamy informacje na temat plików cookie, sposobu ich wykorzystywania w naszych witrynach internetowych oraz możliwości jakimi dysponuje użytkownik w przypadku chęci ich zablokowania pomimo korzyści, które przynoszą. Jeśli użytkownik nie zablokuje ani nie zrezygnuje z plików cookie zgodnie z opisem poniżej, założymy, że użytkownik akceptuje pliki cookie.

1.1.1 Terminologia

Starając się zrozumieć pliki cookie i to, jak sprawować nad nimi kontrolę, przydatne może okazać się zapoznanie się z odpowiednią terminologią:

·   Pliki cookie zainstalowane na urządzeniu użytkownika przez organizacje obsługujące odwiedzane witryny internetowe znane są jako pliki cookie „pierwszej kategorii”.

·   Pliki cookie zainstalowane na urządzeniu użytkownika przez inne organizacje podczas odwiedzania witryn internetowych znane są jako pliki cookie „stron trzecich”. Przykładem jest plik cookie umieszczany na urządzeniu przez wyspecjalizowaną firmę analityczną, która dostarcza właścicielowi witryny internetowej dane dotyczące liczby osób odwiedzających jego witrynę internetową.

·   Tak zwane „trwałe pliki cookie” pozostają na urządzeniu użytkownika nawet po zamknięciu przeglądarki internetowej. Są one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, która umieściła dany plik cookie na jego urządzeniu. Na przykład gdy „trwały plik cookie” jest używany w witrynie internetowej do zapamiętywania danych logowania użytkownika, użytkownik nie będzie musiał wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy odwiedza tę witrynę internetową.

·   Z kolei „sesyjne pliki cookie” są tymczasowe i zazwyczaj są wykorzystywane do umożliwienia działania witryny internetowej, np. poprzez umożliwienie użytkownikowi przejścia ze strony na stronę bez ponownego logowania. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie sesyjne pliki cookie są usuwane.

·   Pliki cookie typu flash są instalowane z witryn internetowych zawierających media (np. klipy wideo). Wymaga to specjalnego oprogramowania. Umożliwia to pobieranie treści i szybsze przechowywanie informacji, np. dostęp do treści z urządzenia.

1.1.2 Używane przez nas pliki cookie

W celu zwiększenia komfortu użytkowania nasze witryny internetowe wykorzystują „trwałe” i „sesyjne” pliki cookie do celów opisanych poniżej. Opisywane pliki cookie są zazwyczaj plikami cookie „pierwszej kategorii”, ale mogą być również plikami cookie „stron trzecich”.

(1) Funkcjonalność strony internetowej

Pliki cookie, które są niezbędne do technicznego funkcjonowania naszych witryn internetowych lub które zapewniają usługę lub opcję, o którą użytkownik poprosił. Przykłady obejmują pliki cookie, które zapamiętują dane uwierzytelniające użytkownika, aby mógł pozostać zalogowany na bezpiecznej stronie lub pliki cookie, które zapamiętują wybrany kraj lub język.

(2) Analiza wydajności witryny internetowej

Pliki cookie, które pomagają nam ulepszać nasze witryny internetowe poprzez dostarczanie nam zbiorczych statystyk dotyczących liczby odwiedzających użytkowników, najczęściej przeglądanych części witryny oraz miejscowości lub regionalnej lokalizacji tych użytkowników. Mogą one być instalowane przez zewnętrznego dostawcę usług analitycznych na podstawie zawartej z nami umowy.

(3) Pliki cookie śledzenia i związane z reklamami

Aby móc dostarczać użytkownikowi najbardziej istotne informacje na temat naszych produktów i usług, wykorzystujemy pliki cookie, aby wiedzieć, które treści użytkownik przeglądał na naszych stronach internetowych. Możemy również wykorzystywać te informacje do celów naszych kampanii reklamowych na stronach internetowych stron trzecich. W takim przypadku możemy również otrzymywać informacje na temat stron internetowych naszych partnerów marketingowych, na których użytkownik widział nasze reklamy. W podobny sposób strony trzecie mogą wyświetlać swoje reklamy na naszych stronach internetowych i mogą dowiedzieć się, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe.

1.1.3 Jak kontrolować pliki cookie – rezygnacja

Aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez przeglądarkę internetową, można wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak dezaktywować i/lub usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że dezaktywacja/usunięcie plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje naszych witryn internetowych przestaną działać zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto dezaktywacja/usuwanie plików cookie wpływa wyłącznie na przeglądarkę internetową wykorzystującą dane pliki. W przypadku innych przeglądarek internetowych należy w związku z tym ponownie dezaktywować/usunąć pliki cookie.

Dane te przechowujemy do końca okresu obowiązywania danego pliku cookie lub do momentu usunięcia plików cookie przez użytkownika.

Informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie można znaleźć w odpowiednich częściach niniejszej polityki.

1.2 Analityka internetowa i marketing

Używamy plików cookie do personalizacji naszych treści, jak również naszych reklam i do analizowania wizyt użytkowników na naszych stronach internetowych.  Udostępniamy również informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamodawcom i analitykom. Nasi partnerzy łączą te informacje z innymi informacjami, które przekazują im użytkownicy lub które zgromadzili w ramach korzystania przez użytkowników z ich usług. Optymalizacja naszych usług internetowych oraz naszej oferty online leży w naszym uzasadnionym interesie.

1.2.1 Reklamy firmy Microsoft

(1) Korzystamy z internetowej usługi marketingowej Microsoft Ads (dawniej Bing Ads) świadczonej przez Microsoft w celu wyświetlania reklam w wynikach wyszukiwania i śledzenia, kiedy odwiedzający uzyskał dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft. Jeśli użytkownik kliknie na reklamę Microsoft, Microsoft Ads zapisze plik cookie śledzenia przekierowań na jego urządzeniu. Te pliki cookie służą wyłącznie do śledzenia liczby użytkowników, którzy klikną reklamę Microsoft i zostaną przekierowani na stronę docelową (strona przekierowania). Nie są ujawniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.

(2) Aby zapobiec śledzeniu przekierowań przez Microsoft Ads, należy kliknąć poniższe łącze: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Microsoft można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement\\

1.2.2 Google Analytics Remarketing

(1) Nasze witryny internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z innymi funkcjami Google Ads (patrz punkty 1.2.4), kompatybilnymi z różnymi urządzeniami. W tym przypadku usługodawcą jest firma Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

(2) Funkcja ta umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z innymi funkcjami Google Ads, kompatybilnymi z różnymi urządzeniami. Dzięki temu nawiązujące do zainteresowań, spersonalizowane komunikaty dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszej aktywności i ruchu w sieci za pomocą jego urządzenia mogą być wyświetlane na innych urządzeniach użytkownika (np. na tablecie lub komputerze stacjonarnym).

(3) Jeśli użytkownik wyraził zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania jego stron internetowych i aplikacji z jego Kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być dostarczane na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą konta Google. W celu umożliwienia obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na wszystkich jego urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, korzystając z tego łącza: https://www.google.com/settings/ads/onweb

(4) Podsumowanie danych zgromadzonych na Koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą użytkownik może wydać lub wycofać. W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie są dokumentowane na Koncie Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie posiada Konta Google lub nie wyraził zgody na taką dokumentację), gromadzenie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie analizy osób odwiedzających witrynę internetową w celach reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z polityką prywatności Google, należy odwiedzić stronę: https://policies.google.com/technologies/ads

(5) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje „funkcje związane z demografią usługi Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam związanych z zainteresowaniami Google oraz z danych dotyczących osób odwiedzających strony trzecie. Te dane nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach wyświetlania na Koncie Google oraz można zrezygnować z gromadzenia danych użytkownika przez Google Analytics zgodnie z opisem w ustępie 1.2.1. (3).

(6) Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obsługuje dane użytkowników oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

1.2.3 Google Ads

(1) Nasze witryny internetowe korzystają z usługi Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). W ramach usługi Google Ads korzystamy z funkcji remarketingu. Funkcja remarketingu umożliwia nam prezentowanie użytkownikom naszej witryny internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach w innych witrynach internetowych w sieci reklamowej Google (w ramach samego serwisu Google, tak zwanej usługi „Google Ads” lub na innych witrynach internetowych). W tym celu analizowane są interakcje użytkowników na naszej stronie internetowej, np. które oferty zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy nawet po odwiedzeniu naszej strony internetowej na innych stronach. W tym celu Google przechowuje numer w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny internetowe należące do sieci reklamowej Google. Numer ten, znany jako „plik cookie”, służy do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na danym komputerze, a nie do identyfikacji osoby.

(2) Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższe łącze oraz pobierając i instalując wtyczkę dostępną tutaj: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/

(3) Ponadto podczas korzystania z usługi Google Ads korzystamy z tak zwanego śledzenia przekierowań. Po kliknięciu reklamy obsługiwanej przez Google na komputerze lub urządzeniu użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzący przekierowania. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni i będą wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji osobistej. Informacje zebrane za pomocą plików cookie dotyczących przekierowania są wykorzystywane do generowania statystyk dotyczących przekierowań dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie przekierowań.

(4) Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności witryn internetowych. Ponadto można wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach w Google i reklamy Google oparte na zainteresowaniach w Internecie (w sieci reklamowej Google) w swojej przeglądarce, klikając przycisk „Wył.” na stronie https://adssettings.google.de/anonymous?hl=en lub wyłączając je na stronie http://www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji na temat wyborów i prywatności w Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

(5) Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody lub naszego uzasadnionego interesu dotyczącego realizacji zaleceń dotyczących produktów i wdrażania środków marketingowych.

1.2.4 Adobe Analytics i Adobe Launch

(1) Korzystamy z usługi analizy internetowej Adobe Analytics. Adobe Analytics jest narzędziem oferowanym przez firmę Adobe Systems Incorporated, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704 Stany Zjednoczone. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej.

(2) Program Adobe Launch umożliwia nam jako dostawcy witryny internetowej elastyczną integrację i łatwe zarządzanie usługami (np. usługami marketingowymi Adobe, Adobe Analytics) w celu poprawy interakcji z potencjalnymi klientami. Tag jest elementem kodu strony internetowej wyrażonym w języku programowania JavaScript. Tagi osadza się na dowolnej stronie HTML, aby można było aktywować element kodu po otwarciu strony internetowej. Adobe Launch kontroluje osadzanie tagów w centralnej lokalizacji i pozwala kontrolować, które usługi są objęte daną lokalizacją, a pozwala także gromadzić dane lub aktywować usługi.

(3) Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszania naszej witryny internetowej i zwiększania atrakcyjności dla użytkownika.

(4) Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika w celu przeprowadzenia tej oceny. Zebrane w ten sposób informacje są przechowywane na serwerach, również w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik zapobiegnie przechowywaniu plików cookie, wskazujemy, że użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z tej strony internetowej. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy skonfigurować odpowiednio przeglądarkę lub kliknąć przycisk „Wyloguj” na stronie http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

1.2.5 Adobe Target

(1) W celu zapewnienia zorientowanego na popyt projektu strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie służących do analiz. Gromadzenie danych dotyczących użytkowania i tworzenie profilu użytkownika odbywa się pseudonimowo za pomocą identyfikatora pliku cookie.

(2) Do tego celu korzystamy z usługi Adobe Target firmy Adobe Systems Software, z siedzibą pod adresem Ireland Ltd, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”) w celu gromadzenia danych dotyczących użytkowania i tworzenia profili użytkowania.

(3) Adobe Target działa na podstawie testów A/B. Oznacza to, że użytkownik naszej witryny internetowej zobaczy inną wersję witryny internetowej (np. o innym projekcie i treści) niż oryginalna wersja witryny internetowej. Porównanie obu wariantów daje nam informacje na temat układu preferowanego przez użytkowników naszej witryny internetowej. W przypadku korzystania z Adobe Test & Target przetwarzane są tylko informacje o użytkowniku, które nie pozwalają na jego identyfikację. Anonimizacja adresów IP jest również włączona, więc adres IP użytkownika jest skracany przed dalszym przetwarzaniem przez Adobe Test & Target. Nie łączymy powstałych profili użytkowników z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani innymi informacjami, które użytkownik ujawnia, takimi jak jego adres e-mail.

(4) Dane użytkowania są przechowywane przez usługę używaną przez maksymalnie 24 miesiące od momentu ich zebrania.

Informacje na temat plików cookie Adobe Test & Target oraz opcji rezygnacji można znaleźć na następującej stronie: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

1.2.6 ClickDimensions

Korzystamy z usługi ClickDimensions. Jest to zestaw narzędzi marketingowych dostawcy ClickDimensions LLC, który obsługuje usługę Microsoft Dynamics 365. Używamy tego zestawu narzędzi, aby usprawnić wysyłanie newslettera i spersonalizować go, tak aby uzyskać więcej informacji na tematy interesujące użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody lub naszego uzasadnionego interesu w celu poprawy i indywidualizacji newslettera oraz zwiększenia naszych wskaźników sprzedaży. Biuletyn będzie wysyłany wyłącznie po udzieleniu uprzedniej zgody.

1.2.7 Oktopost

Plik cookie Oktopost pozwala nam śledzić działania użytkowników, które związane są z ich interakcjami społecznymi. Zawartość pliku cookie Oktopost jest ograniczona tylko do identyfikowania łączy w postach w mediach społecznościowych, które użytkownik kliknął. Ponadto, jeśli użytkownik wypełni śledzony formularz na stronie internetowej (np. formularz rejestracyjny), podstawowe dane kontaktowe użytkownika, które mogą zawierać dane umożliwiające identyfikację tożsamości, zostaną dodane do pliku cookie Oktopost w celu utworzenia profilu interakcji społecznościowych użytkownika. Informacje te są przez nas wykorzystywane do wewnętrznych analiz i dostarczania użytkownikom spersonalizowanych treści, ofert lub promocji. Więcej informacji na temat usługi Oktopost można znaleźć tutaj: https://www.oktopost.com/ Należy pamiętać, że użytkownicy mogą usunąć ten plik cookie, postępując zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej.

Śledzące pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania interakcji z łączami i formularzami internetowymi okt.to.

 

1.2.8 Qualtrics

(1) Używamy Qualtrics do wyświetlania banerów i wyskakujących okienek (zwanych „Kreacjami”) na naszych stronach internetowych w celu przekazywania komunikatów informacyjnych osobom odwiedzającym strony, a także do prowadzenia ankiet, które zbierają różne informacje i dane odpowiedzi od osób odwiedzających strony dotyczące ich doświadczeń i opinii na temat firmy Kennametal Inc. w celu poprawy cyfrowego doświadczenia klienta.

(2) W zależności od ustawień ankiety, informacje, w tym adres IP i geolokalizacja (szacowane współrzędne geograficzne), a także metadane urządzenia i przeglądarki są gromadzone, gdy użytkownicy udzielają odpowiedzi w ankietach na naszych stronach internetowych.

(3) Dodatkowe informacje z Adobe Analytics mogą być/są również przekazywane i zapisywane jako „Dane osadzone” w ramach odpowiedzi na ankiety internetowe.

(4) W odniesieniu do wyświetlania „Kreacji” na naszych stronach internetowych, Qualtrics wykorzystuje funkcję targetowania znaną jako „Przechwytywanie stron”, która umożliwia ustalenie logicznych wytycznych targetowania na podstawie adresu IP i danych geolokalizacyjnych, informacji o urządzeniu i przeglądarce oraz informacji z Adobe Analytics/analizy stron internetowych. „Przechwytywanie stron” wykorzystuje również pliki cookie i informacje w nich zawarte.

(5) Qualtrics umieszcza pliki cookie w przeglądarkach osób odwiedzających witrynę w celu identyfikacji osób odwiedzających witrynę, które:

·      Wcześniej zostały opatrzone oznaczeniem „Przechwytywanie stron”

·      Udzieliły wcześniej odpowiedzi na pytania w ankiecie

(6) Qualtrics to platforma z certyfikatem bezpieczeństwa ISO 27001, FEDRAMP, HITRUST i SOC2 typu 2 – https://www.qualtrics.com/platform/security/

1.2.9 PowerReviews

Aby uruchomić e-maile reklamowe po dokonaniu zakupu, wykorzystujemy sygnał nawigacyjny do płatności firmy PowerReviews do gromadzenia informacji o zamówieniach klientów. Informacje te są niezbędne, aby firma PowerReviews mogła wysyłać wiadomości e-mail w naszym imieniu i prosić klientów o recenzje zakupionych przez nich produktów.

 

1.3 Łącza do witryn mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn. Nie są to wtyczki społecznościowe dostarczane przez dostawcę mediów społecznościowych, które przesyłają dane do dostawcy od razu, gdy strona jest ładowana, bez wpływu użytkowników. Przyciski mediów społecznościowych kryją za sobą tylko łącze do sieci mediów społecznościowych, w tym łącze do strony internetowej, która ma zostać udostępniona. Żadne dane użytkownika nie są przesyłane ze strony internetowej do sieci mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do odpowiedniej usługi mediów społecznościowych w momencie kliknięcia przycisku, fakt ten zostanie wykryty przez okno dialogowe udostępniania, aby można było udostępnić zawartość w sposób bezpośredni. Jeśli tak nie jest, poprosimy użytkownika o zalogowanie się do sieci społecznościowej. Od tego momentu użytkownik będzie znajdować się na stronie internetowej odpowiedniej sieci mediów społecznościowych. Informacje na temat przetwarzania danych przez odpowiednich dostawców można znaleźć poniżej.

1.3.1 Facebook:

Facebook Inc., z siedzibą pod adresem 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Stany Zjednoczone; Facebook Ireland Ltd, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin; Irlandia („Facebook”) http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

1.3.2 Twitter:

Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, Stany Zjednoczone; https://twitter.com/privacy

1.3.3 LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, z siedzibą pod adresem Wilton Place, Dublin 2, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

1.4 Integracja filmów YouTube, map Google, zakładek AddThis, Adobe Typekit

1.4.1 YouTube

(1) W naszych witrynach internetowych zintegrowaliśmy filmy YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszych witryn internetowych. Wszystkie filmy są zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony danych”. Oznacza to, że żadne dane dotyczące użytkownika nie będą przesyłane do serwisu YouTube, jeśli nie będzie on odtwarzał filmów. Dane, o których mowa w ustępie 2, będą przesyłane tylko w przypadku odtworzenia filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych w taki sposób.

(2) Odwiedzając nasze strony internetowe, serwis YouTube otrzymuje informacje, do których użytkownik uzyskał dostęp na odpowiedniej podstronie naszej strony internetowej. Ponadto dane, o których mowa w ustępie II. 1. niniejszego powiadomienia zostaną przeniesione. Niezależnie od tego, czy serwis YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane będą bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w serwisie YouTube, będzie on musiał wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania witryny zorientowanego na popyt. Takie wykorzystanie ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam ukierunkowanych na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu tworzeniu tych profili, chociaż musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znaleźć tam można również więcej informacji na temat swoich praw i opcji ustawień związanych z ochroną prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

1.4.2 Google Maps

(1) Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Maps. Google Maps obsługuje firma Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Pozwala nam to wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronach internetowych i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając nasze strony internetowe, firma Google otrzymuje informacje, do których użytkownik uzyskał dostęp na odpowiedniej podstronie naszej strony internetowej. Ponadto przesyłane będą dane określone w ustępie II.1. niniejszego powiadomienia. Jest to niezależne od tego, czy firma Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane będą bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w Google, musi się wylogować przed rozpoczęciem interakcji i/lub wyszukiwania w Google Maps na naszych stronach internetowych. Firma Google przechowuje dane użytkownika w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania witryny zorientowanego na popyt. Takie wykorzystanie ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam ukierunkowanych na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszych stronach internetowych. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu tworzeniu tych profili, chociaż musi skontaktować się z firmą Google, aby skorzystać z tego prawa. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google dostępnym pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

1.4.3 Zakładki AddThis

(1) Nasze witryny internetowe korzystają z usługi dodawania zakładek AddThis, obsługiwanej przez firmę AddThis, Inc. („AddThis”), z siedzibą pod adresem 1595 Spring Hill Road, Suite 300 Wiedeń, VA 22182, Stany Zjednoczone. Nasze strony internetowe zawierają również wtyczki AddThis. Wtyczki te umożliwiają dodawanie zakładek lub udostępnianie interesujących treści innym użytkownikom. Dzięki tym wtyczkom oferujemy użytkownikowi możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, abyśmy mogli ulepszyć naszą ofertę i sprawić, że będzie bardziej interesująca dla użytkownika.

Firma AddThis zapewnia narzędzia do projektowania stron internetowych, które ułatwiają udostępnianie odwiedzanej strony innym użytkownikom Internetu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci społecznościowych. W przypadku otworzenia naszej strony internetowej zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika automatycznie połączy się z serwerami AddThis i ewentualnie z wybraną siecią społecznościową. AddThis przesyła zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki i integruje ją ze stroną. To połączenie informuje AddThis, że przeglądarka użytkownika poprosiła o wyświetlenie odpowiedniej strony naszej witryny internetowej. Następnie AddThis przechowuje plik cookie na urządzeniu użytkownika w celu zidentyfikowania jego przeglądarki. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do serwera AddThis w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.

(2) Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest oferowanie użytkownikom możliwości łatwego i bezpośredniego udostępniania informacji.

(3) Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w tym procesie, może on w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych poprzez ustawienie pliku cookie rezygnacji ze skutkiem na przyszłość: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na urządzeniu.

(4) Przegląd wtyczek AddThis i ich konstrukcje można znaleźć na stronie: https://www.addthis.com/get/sharing. Aby dowiedzieć się więcej na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez AddThis, należy zapoznać się z polityką prywatności AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy

1.4.4 Typekit firmy Adobe

(1) Korzystamy z Adobe Typekit do zaprojektowania atrakcyjnej wizualnie strony internetowej. Typekit jest usługą firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd., z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii („Adobe”), która daje nam dostęp do biblioteki czcionek Adobe. Aby zintegrować czcionki, których używamy, przeglądarka musi połączyć się z serwerem Adobe w Stanach Zjednoczonych i pobrać potrzebną czcionkę. Spowoduje to poinformowanie firmy Adobe, że z adresu IP urządzenia użytkownika połączono się z naszą stroną internetową.

(2) Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący posiadania atrakcyjnej wizualnie strony internetowej.

2. Formularz kontaktowy

Użytkownik może skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszych stronach internetowych. W szczególności użytkownik może przekazać nam następujące informacje:

·   Imię, nazwisko i tytuł

·   Stanowisko

·   Nazwa firmy

·   Informacje dotyczące adresu (miasto, stan, kod pocztowy, ulica/adres wysyłki)

·   Kraj

·   Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks)

·   Wiadomość/komentarze

·   Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych wyłącznie w celu przetworzenia wniosku złożonego przez użytkownika.

3. Wnioski przesyłane pocztą e-mail

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wysłania nam wiadomości e-mail gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

·   Imię i nazwisko użytkownika

·   Adres e-mail użytkownika

·   Treść wiadomości użytkownika

Przetwarzanie danych będzie odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wniosek otrzymany ze strony użytkownika oraz do prowadzenia z nim korespondencji.

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony przez użytkownika. Dane zebrane podczas procesu przesyłania danych są niezbędne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu funkcji i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

Dane będą przechowywane tylko do momentu, gdy w pełni odpowiemy na wniosek użytkownika i proces zostanie zakończony oraz nie będzie żadnych prawnych zobowiązań do przechowywania danych stanowiących inaczej.

4. E-mail informacyjny i biuletyn informacyjny

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie naszych biuletynów informacyjnych, za pomocą których informujemy użytkowników o naszych bieżących interesujących ofertach i innowacjach produktowych. Reklamowane towary i usługi są wymienione w piśmie dotyczącym zgody.

W ramach subskrybowania naszych biuletynów, korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody. Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie od nas biuletynów informacyjnych, prześlemy użytkownikowi na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie tej zgody. Jeśli użytkownik nie potwierdzi subskrypcji w ciągu [24 godzin], jego dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte w ciągu miesiąca. Ponadto przechowujemy adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia użytkowników. Celem tej procedury jest udokumentowanie rejestracji użytkownika i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych.
Jedyne informacje, których podanie jest obowiązkowe w odniesieniu do biuletynów informacyjnych rozsyłanych pocztą elektroniczną to adres e-mail i nazwa firmy. Przekazanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i umożliwia bezpośrednie zwracanie się do konkretnego użytkownika. Po potwierdzeniu zapiszemy adres e-mail użytkownika, aby być w stanie wysyłać mu biuletyny informacyjne.

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie i zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego. Wycofanie zgody można zgłosić klikając PRZYCISK REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI widoczny w każdej wiadomości e-mail zawierającej biuletyn informacyjny lub wysyłając wiadomość na poniższy adres e-mail.

5. Infolinia dotycząca zamówień i sklep internetowy

W przypadku chęci złożenia zamówienia w naszych sklepach internetowych, konieczne jest zawarcie umowy, w ramach której konieczne jest podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Informacje wymagane do zawarcia takiej umowy są oznaczone oddzielnie, a podawanie wszelkich dalszych informacji jest dobrowolne. Dane podane przez użytkownika przetwarzamy w celu realizacji jego zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do naszego banku.

Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych oraz danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Po upłynięciu dwóch lat ograniczymy jednak przetwarzanie danych użytkownika. Po dwóch latach dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

6. Rejestracja konta

Aby móc korzystać z naszego sklepu internetowego, należy zarejestrować się, tworząc konto użytkownika. Można wybrać pomiędzy kontem firmowym a kontem gościa. W przypadku chęci uzyskania możliwości sprawdzania cen i globalnej dostępności, tworzenia, wyświetlania i pobierania zamówień, ofert i faktur, monitorowania przesyłek i dostosowywania profilu, właściwym wyborem jest konto firmowe. Tworząc konto gościa, użytkownik może śledzić swoje przesyłki oraz szybko i bezpiecznie dokonywać płatności.

Następujące informacje są obowiązkowe:

·   Nazwa użytkownika

·   Hasło

·   Pytanie zabezpieczające

·   Imię

·   Nazwisko

·   E-mail

·   Nr telefonu

·   Produkty, którymi użytkownik jest zainteresowany

·   Nazwa firmy

·   Adres firmy

·   Język

·   Strefa czasowa

·   Format daty

·   Zapisy w dziesiętnym systemie liczbowym

Ponadto użytkownik może dobrowolnie przekazać następujące informacje:

·   Tytuł

·   Nr faksu

·   Nazwa drugiej firmy

·   Drugi adres

·   Numer klienta

·   Zapisy w dziesiętnym systemie liczbowym

Celem gromadzenia tych informacji jest zawarcie umowy z użytkownikiem. Nie będziemy wykorzystywać danych do celów innych niż związane z umową lub roszczeniami wynikającymi z umowy.

7. Czat dla klientów

W przypadku problemów technicznych oferujemy klientom czat na żywo w godzinach 8:00–18:00. Aby rozpocząć czat, należy wybrać Grupę wsparcia (Wsparcie techniczne dla Ameryki w języku angielskim lub hiszpańskim, Wsparcie techniczne dla Europy w języku angielskim) i wprowadzić swoje imię i nazwisko. Ponadto użytkownik może dobrowolnie wprowadzić swój adres e-mail i numer klienta.

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony przez użytkownika. Dane zebrane podczas procesu przesyłania danych są niezbędne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu funkcji i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów. Dane będą przechowywane tylko do momentu, gdy w pełni odpowiemy na wniosek użytkownika i proces zostanie zakończony oraz nie będzie żadnych prawnych zobowiązań do przechowywania danych stanowiących inaczej.

8. Narzędzie rekrutacyjne

Na naszej stronie poświęconej pracy oferujemy możliwość przeszukiwania wszystkich ofert pracy w Kennametal na całym świecie. W przypadku chęci dołączenia do firmy Kennametal i uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika podczas procedury składania wniosku, należy przejść na stronę pod adresem https://jobs.kennametal.com/?utm_source=careersite

III. Kategorie odbiorców

1. Przekazywanie danych w celu przetwarzania danych w naszym imieniu

Do przetwarzania niektórych danych użytkowników korzystamy z usług wyspecjalizowanych usługodawców. Nasi usługodawcy są starannie wybierani i regularnie przez nas weryfikowani. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i ściśle zgodnie z naszymi instrukcjami na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania zamówień.

Korzystamy w szczególności z zewnętrznych dostawców usług IT w celu dostarczania użytkownikom naszych platform, baz danych i narzędzi do naszych produktów i usług (np. naszej strony internetowej, wysyłania biuletynów informacyjnych i wiadomości e-mail z informacjami), tworzenia analiz zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych oraz prowadzenia kampanii marketingowych. Przekaz danych osobowych użytkownika odbywa się w celu zawarcia z nim umowy, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszania i promowania naszych produktów pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Przekazywanie danych w celu dostarczania naszych produktów i usług

W ramach dostarczania naszych produktów i świadczenia naszych usług, możemy przekazywać dane osobowe użytkownika firmom z Grupy Kennametal w ramach wewnętrznych procesów opartych na współdzieleniu zasobów. Przekazywanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie dotyczącym skutecznego wykonywania wewnętrznych czynności administracyjnych oraz na współdzieleniu zasobów oraz ulepszaniu naszych produktów i usług zgodnie z umową z użytkownikiem.

3. Przekazywanie danych z powodu obowiązku prawnego

W dodatku do okoliczności określonych poniżej, przekazujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w takim zakresie, w jakim wymagają od nas tego zobowiązania prawne, czyli. np. organom ścigania w kontekście dochodzenia karnego bądź organom nadzorczym ds. ochrony danych.

4. Przetwarzanie danych poza UE/EOG

Niektóre z danych użytkownika będą również przetwarzane w krajach poza Unią Europejską („UE”) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), gdzie zasadniczo może obowiązywać niższy poziom ochrony danych. W takich przypadkach zapewniamy, na przykład poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych z naszymi partnerami umownymi, że zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom ochrony danych użytkownika.

IV. Usunięcie danych użytkownika

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie będzie ograniczone, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszym dokumencie, a przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach.

V. Prawa użytkownika

1. Prawa Osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

·   Prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika

·   Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika

·   Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z powodów związanych z naszym uzasadnionym interesem, interesem publicznym lub profilowaniem, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne, uzasadnione powody nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub że takie przetwarzanie jest prowadzone w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

·   Prawo do przenoszenia danych

·   Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych

·   Użytkownik może w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. 

Więcej informacji można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych w oparciu o zgodę użytkownika.

2. Kontakt

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw lub pytań dotyczących prywatności danych prosimy o kontakt z naszą firmą za pośrednictwem adresu e-mail działu ochrony danych:

k-corp.dataprotection@kennametal.com

Można też wysłać wniosek pod adres:

Kennametal Inc.

1600 Technology Way

Latrobe, PA 15650, Stany Zjednoczone

 

Ważne jest dla nas, abyśmy przestrzegali wszystkich przepisów i postanowień dotyczących danych użytkownika. Jeśli jednak użytkownik uważa, że wykorzystując jego dane, naruszamy ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ma on prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

VI. Poprawka do Oświadczenia o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować nasze Oświadczenie o ochronie prywatności. Aktualizacje naszego Oświadczenia o ochronie prywatności będą publikowane na naszych stronach internetowych. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji na naszych stronach internetowych. Zalecamy więc regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco z wszelkimi możliwymi aktualizacjami.

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2022 r.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart