successfully added to cart
View Cart

Rozwiązania dotyczące zużycia w przemyśle petrochemicznym

Erozja, korozja i ścieranie to nieustanni towarzysze produkcji petrochemicznej. Zwykle to one określają wydajność i trwałość elementów. Powłoka firmy Kennametal chroni sprzęt na wiele sposobów na wielu etapach procesu.

Osłony termiczne

Osłony termiczne pracują w ekstremalnie wysokich temperaturach. Projektujemy je w taki sposób, aby były wyjątkowo odporne na erozję i mogły znieść skutki tak surowego środowiska.

Elementy pomp

Przenoszenie materiału to działalność, w której występuje ścieranie. Zużycie w wyniku ścierania może skrócić trwałość elementów pomp. Pozwól firmie Kennametal użyć swoich powłok w Twoich elementach pomp, aby zwiększyć ich czas eksploatacji nawet pięciokrotnie.

Wszystkie osłony, wykładziny ssawne, pierścienie ślizgowe i wirniki mogą otrzymać powłokę w celu uzyskania podobnej odporności na ścieranie. Nakładamy powłokę na wiele różnych materiałów, np. stal węglową, stal nierdzewną a nawet materiały typu Duplex. Powłokę można nanieść na elementy o średnicy do 64" (1626 mm) i masie do 6000 funtów (2720 kg).

Kanały rozdzielcze

Produkcja petrochemiczna zawiera magistrale rur, kanałów rozdzielczych i innych elementów przenoszenia. Każdy z nich to potencjalne ryzyko rozerwania. Każde rozerwanie to potencjalne ryzyko przerwania produkcji.

Powłoka firmy Kennametal wzmacnia elementy systemów przenoszenia i w istotny sposób zmniejsza potencjalne ryzyko rozerwania. Niechronione elementy wymagają częstszych przestojów konserwacyjnych. Elementy chronione powłoką firmy Kennametal mogą pracować nawet 10–15-krotnie dłużej między zaplanowanymi przestojami konserwacyjnymi w porównaniu z elementami niechronionymi taką powłoką.

Rury kotłowe

Łuki rur kotłowych, podwieszenia i inne kształty są narażone na zużycie w wyniku ciągłego przepływu materiału ściernego.

Powłoka Kennametal chroni te krytyczne obszary rur kotłowych, aby zwiększyć trwałość rur nawet 4–5-krotnie w porównaniu z rurami bez ochrony.

Powłoka równomiernie odprowadza ciepło i jest odporna na nagłe zmiany temperatury. Dzięki rurom kotłowym z powłoką Kennametal uzyskasz większą trwałość i bardziej przewidywalne wyniki.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart