successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Rozwiązania dotyczące zużycia w przemyśle petrochemicznym

Erozja, korozja i ścieranie to nieustanni towarzysze produkcji petrochemicznej. Zwykle to one określają wydajność i trwałość elementów. Powłoka firmy Kennametal chroni sprzęt na wiele sposobów na wielu etapach procesu.

Osłony termiczne

Osłony termiczne pracują w ekstremalnie wysokich temperaturach. Projektujemy je w taki sposób, aby były wyjątkowo odporne na erozję i mogły znieść skutki tak surowego środowiska.

Elementy pomp

Przenoszenie materiału to działalność, w której występuje ścieranie. Zużycie w wyniku ścierania może skrócić trwałość elementów pomp. Pozwól firmie Kennametal użyć swoich powłok w Twoich elementach pomp, aby zwiększyć ich czas eksploatacji nawet pięciokrotnie.

Wszystkie osłony, wykładziny ssawne, pierścienie ślizgowe i wirniki mogą otrzymać powłokę w celu uzyskania podobnej odporności na ścieranie. Nakładamy powłokę na wiele różnych materiałów, np. stal węglową, stal nierdzewną a nawet materiały typu Duplex. Powłokę można nanieść na elementy o średnicy do 64" (1626 mm) i masie do 6000 funtów (2720 kg).

Kanały rozdzielcze

Produkcja petrochemiczna zawiera magistrale rur, kanałów rozdzielczych i innych elementów przenoszenia. Każdy z nich to potencjalne ryzyko rozerwania. Każde rozerwanie to potencjalne ryzyko przerwania produkcji.

Powłoka firmy Kennametal wzmacnia elementy systemów przenoszenia i w istotny sposób zmniejsza potencjalne ryzyko rozerwania. Niechronione elementy wymagają częstszych przestojów konserwacyjnych. Elementy chronione powłoką firmy Kennametal mogą pracować nawet 10–15-krotnie dłużej między zaplanowanymi przestojami konserwacyjnymi w porównaniu z elementami niechronionymi taką powłoką.

Rury kotłowe

Łuki rur kotłowych, podwieszenia i inne kształty są narażone na zużycie w wyniku ciągłego przepływu materiału ściernego.

Powłoka Kennametal chroni te krytyczne obszary rur kotłowych, aby zwiększyć trwałość rur nawet 4–5-krotnie w porównaniu z rurami bez ochrony.

Powłoka równomiernie odprowadza ciepło i jest odporna na nagłe zmiany temperatury. Dzięki rurom kotłowym z powłoką Kennametal uzyskasz większą trwałość i bardziej przewidywalne wyniki.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart