successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Stopy tytanu zachowują wytrzymałość w wysokich temperaturach i wykazują niską przewodność cieplną.

Inconel jest stopem specjalnym i charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem odporności na korozję w wysokich temperaturach, odpornością na utlenianie oraz odpornością na pełzanie. Stopy specjalne świetnie nadają się do zastosowania w środowisku ekstremalnie wysokich temperatur oraz działania czynników chemicznych. Stopy specjalne mają bardzo niską skrawalność.

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Metalurgiczna Wiedza Ekspercka o Stopach Specjalnych:

Wyzwania:

Utrzymywanie współczynnika tarcia na niskim poziomie jest krytyczne z uwagi na chęć uzyskania dużej żywotności narzędzia.
Poprawne chłodzenie pozwala na kontrolowanie temperatury w strefie skrawania i pozwala na kontrolowanie stabilności procesu.

Dzięki wysokiemu ciśnieniu i dobremu ukierunkowaniu strugi, chłodziwo wypłukuje wióry z krawędzi skrawającej oraz zabezpiecza obrabiarkę przed korozją.

Istnieje ogromna korelacja między wydajnością chłodzenia oraz wydajnością usuwania materiału.

Aspekty stosowania chłodziwa:

Używaj syntetycznego lub półsyntetycznego chłodziwa w stosownej wydajności, ciśnieniu i koncentracji. Konieczne jest stosowanie chłodziwa o koncentracji 10% to 12%. Chłodzenie przez wrzeciono i narzędzie, może zwiększyć żywotność narzędzia czterokrotnie. Możliwe jest stosowanie oprawek z pierścieniem chłodzącym dla umożliwienia doprowadzenia chłodziwa przez narzędzie. Zwiększaj wydatek doprowadzanego chłodziwa do krawędzi skrawającej w celu uzyskania najlepszych wyników.

Do chłodzenia poprzez narzędzie zaleca się co najmniej 3 gal/min (13 l/min) oraz przynajmniej 500 psi (35 bar).

Systemy wysokiego chłodzenia pozwalające na uzyskanie ciśnienia do 150 bar są najznakomitszym rozwiązaniem zalecanym przy toczeniu stopów lotniczych.

Dla wysoko wolumenowej produkcji zaleca się stosowanie systemów chłodzenia nardzo wysokiego ciśnienia, osiągających do 350 bar.

Rozwiązania Narzędziowe

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart