successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Niska przewodność cieplna tych materiałów nie pozwala na odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania podczas obróbki. Wysoko skłonność stopów tytanu do utwardzania podczas obróbki może również przyczynić się do wysokich sił skrawania i wydzielanego ciepła, co może prowadzić do wyszczerbiania krawędzi skrawającej na wysokości głębokości skrawania.

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Trendy w przemyśle:

"Zużycie tytanu ciągle wzrasta na poziomie 5%, znacznie szybciej niż innych metali."

Tytan jest produkowany w postaci płyt oraz walców, jak równie w postaci odkuwek i odlewów. Stosunek materiały usuwanego do pozostałego w części mieści się w przedziale 10 do 16, co oznacza, że z 10 kg tytanu, w wykonanej na gotowo części, pozostaje ok 1 kg.

Wyzwania:

Duża ilość usuwanego materiału wymaga efektywności. Podczas obróbki zgrubnej tytanu, krawędź skrawająca narażona jest na wysokie temperatury przez długi czas.

Wysoka chemiczna reaktywność stopów tytanu powoduje, że wióry zostają zgrzewane z ostrzem narzędzia, co prowadzi do zużycia kraterowego i przedwczesnego jego uszkodzenia.

Wymagania dla narzędzi:

  • Sztywność I stabilność narzędzia
  • Odprowadzenie ciepła
  • Wydajność chłodzenia
  • Ciągliwość materiału ostry skrawających 
  • Powłoki narzędzi chroniące przed wysoką temperaturą
  • Powłoki narzędzi chroniące przed reakcjami chemicznymi
  • Mikrogeometria krawędzi skrawającej obniżająca siły skrawania
  • Wysoka wydajność usuwania materiału

Rozwiązania Narzędziowe

Frezy Nasadzane

 

Mill 4™-11

Frezy Nasadzane

 

Mill 4™-15

Frezy Jeżowe

 

HARVI™ Ultra 8X

4 Ostrzowy Frez

z Krawędzią Skrętną

HARVI™ I TE

Frezowanie Płaszczyzn

 

Dodeka™

Frezowanie Idealne 90°

 

Mill 1™
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart