Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Niska przewodność cieplna tych materiałów nie pozwala na odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania podczas obróbki. Wysoko skłonność stopów tytanu do utwardzania podczas obróbki może również przyczynić się do wysokich sił skrawania i wydzielanego ciepła, co może prowadzić do wyszczerbiania krawędzi skrawającej na wysokości głębokości skrawania.

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Trendy w przemyśle:

"Zużycie tytanu ciągle wzrasta na poziomie 5%, znacznie szybciej niż innych metali."

Tytan jest produkowany w postaci płyt oraz walców, jak równie w postaci odkuwek i odlewów. Stosunek materiały usuwanego do pozostałego w części mieści się w przedziale 10 do 16, co oznacza, że z 10 kg tytanu, w wykonanej na gotowo części, pozostaje ok 1 kg.

Wyzwania:

Duża ilość usuwanego materiału wymaga efektywności. Podczas obróbki zgrubnej tytanu, krawędź skrawająca narażona jest na wysokie temperatury przez długi czas.

Wysoka chemiczna reaktywność stopów tytanu powoduje, że wióry zostają zgrzewane z ostrzem narzędzia, co prowadzi do zużycia kraterowego i przedwczesnego jego uszkodzenia.

Wymagania dla narzędzi:

  • Sztywność I stabilność narzędzia
  • Odprowadzenie ciepła
  • Wydajność chłodzenia
  • Ciągliwość materiału ostry skrawających 
  • Powłoki narzędzi chroniące przed wysoką temperaturą
  • Powłoki narzędzi chroniące przed reakcjami chemicznymi
  • Mikrogeometria krawędzi skrawającej obniżająca siły skrawania
  • Wysoka wydajność usuwania materiału

Rozwiązania Narzędziowe

4 Ostrzowy Frez

z Krawędzią Skrętną

HARVI™ I TE

Frezowanie Płaszczyzn

 

Dodeka™

Frezowanie Idealne 90°

 

Mill 1™
Zamierzasz dodać do strony Moje rozwiązania. Czy chcesz kontynuować?
product-image
Please adjust the following properties from

Oznaczenie katalogowe ISO

Oznaczenie katalogowe ANSI

to find similar products.

Models

Powinieneś być zalogowany, aby zobaczyć informacje o swoim pulpicie nawigacyjnym
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), które próbowałeś dodać do koszyka, są niedostępne, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
produkty dodane do koszyka

. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Oznaczenie katalogowe ISO Gatunek    

Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

Dziękujemy za pomyślną rejestrację. Możesz teraz zalogować się i korzystać z witryny

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?