Bezpieczeństwo przede wszystkim dla górnictwa podziemnego

Absolutnie nic nie jest ważniejsze w górnictwie podziemnym niż bezpieczeństwo górników. Nic.

W firmie Kennametal traktujemy bezpieczeństwo w kopalni bardzo poważnie. Wiemy, że pył i hałas to dominujące zagrożenia bezpieczeństwa pod ziemią i jeśli nie będą kontrolowane, mogą spowodować obrażenia pracowników, spadek produkcji lub rządowe kary grzywny.

Opracowaliśmy więc ostrza dla górnictwa podziemnego, które wytwarzają mniej pyłu, oraz wiertła, które wytwarzają mniej hałasu. Bo bezpieczeństwo górników jest najważniejsze.

Oczyśćmy powietrze wokół redukcji zapylenia

Zwężone ostrza ProPoint™ o końcówce z węglika spiekanego zaprojektowano do skrawania węgla z większą penetracją i znacznie mniejszą emisją pyłu. Zwężone narzędzie emituje mniej pyłu, ponieważ skrawanie węgla odbywa się znacznie równiej i w większych kawałkach, nie powodując proszkowania.

Większe kawałki węgla można łatwiej sortować, przetwarzać i sprzedawać. Przetwarzanie drobnego węgla lub żwiru do sprzedaży jest kosztowne — tak samo jak jego utylizacja. W związku z tym, że ostrze ProPoint zapewnia lepszą penetrację i zmniejsza emisję pyłu, pozwala obniżyć również koszty przetwarzania.

Dodatkowo zwarta konstrukcja naszych bloków i bębnów zapewnia mniejszy obszar oddziaływania na powierzchnię, mniejsze proszkowanie i powstawanie pyłu podczas wydobycia.

Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi hałasu

Izolator wierteł Kennametal to branżowy standard w dziedzinie redukcji hałasu przy wierceniu stropów w kopalniach podziemnych.

Żadna inna firma nie oferuje takiego rozwiązania.

Źródła hałasu podczas wierceń stropowych koncentrują się ok. 4–8 cali poniżej przecięcia przewodu wiertniczego/stropu i powyżej uchwytu wiertła. W związku z tym, że przewód wiertniczy przemieszcza się podczas skrawania, hałas uchwytu rur wiertniczych również się przemieszcza. Powoduje to narażenie operatora maszyny wiercącej na nadmierny hałas.

Przepisy krajowe ograniczają poziom hałasu, na który narażeni są operatorzy sprzętu podziemnego podczas swojej zmiany. Jeśli dojdzie do przekroczenia norm, operatorzy muszą opuścić obszar roboczy, a produkcja w tej części kopalni zostanie wstrzymana. Wystąpienie takiej sytuacji może okazać się kosztowne.

 

Izolatory wierteł i uchwytów Kennametal są przetestowane i sprawdzone pod kątem znacznej redukcji hałasu przy podziemnym wierceniu w stropach.

Zestaw żerdź wiertnicza-izolator-żerdź wiertnicza pozwala odizolować drgania i hałasy przenoszone wzdłuż przewodu wiertniczego. Testy naszych izolatorów wierteł wykazały zmniejszenie hałasu podczas wiercenia o 3–8 dB.

Połączenie izolatora wiertła Kennametal ze standardowym wiertłem stropowym oraz zwykłymi żerdziami wiertniczymi pozwala uzyskać niższe poziomy hałasu w kopalni.

product-image
Please adjust the following properties from

Oznaczenie katalogowe ISO

Oznaczenie katalogowe ANSI

to find similar products.

The following files are available

Please select a file to download

Models

Product data

Masz zamiar utworzyć duplikat . Czy chcesz kontynuować?
Za chwilę usuniesz Czy chcesz kontynuować?
Za chwilę usuniesz and all items within that folder. Czy chcesz kontynuować?
Are you sure you want to permanently delete these items?
Na jaką nazwę chcesz zmienić swój ?

A folder with the name already exists .

Wprowadź prawidłową nazwę
Wprowadź nazwę duplikatu
Wprowadź prawidłową nazwę
Zamierzasz dodać do strony Moje rozwiązania. Czy chcesz kontynuować?

A folder with the name already exists .

Wprowadź prawidłową nazwę
Wyślij kopię

Oops, you have used your own email address! Please enter another email address to proceed.

An active user does not exist under that email address. Please Click Here , to send a registration invitation to


Wprowadź prawidłowy adres e-mail
Wprowadź prawidłową nazwę
Powinieneś być zalogowany, aby zobaczyć informacje o swoim pulpicie nawigacyjnym
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), które próbowałeś dodać do koszyka, są niedostępne, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
produkty dodane do koszyka
DOWNLOAD TYPE:. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Oznaczenie katalogowe ISO Gatunek    
Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?