successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Bezpieczeństwo przede wszystkim dla górnictwa podziemnego

Absolutnie nic nie jest ważniejsze w górnictwie podziemnym niż bezpieczeństwo górników. Nic.

W firmie Kennametal traktujemy bezpieczeństwo w kopalni bardzo poważnie. Wiemy, że pył i hałas to dominujące zagrożenia bezpieczeństwa pod ziemią i jeśli nie będą kontrolowane, mogą spowodować obrażenia pracowników, spadek produkcji lub rządowe kary grzywny.

Opracowaliśmy więc ostrza dla górnictwa podziemnego, które wytwarzają mniej pyłu, oraz wiertła, które wytwarzają mniej hałasu. Bo bezpieczeństwo górników jest najważniejsze.

Oczyśćmy powietrze wokół redukcji zapylenia

Zwężone ostrza ProPoint™ o końcówce z węglika spiekanego zaprojektowano do skrawania węgla z większą penetracją i znacznie mniejszą emisją pyłu. Zwężone narzędzie emituje mniej pyłu, ponieważ skrawanie węgla odbywa się znacznie równiej i w większych kawałkach, nie powodując proszkowania.

Większe kawałki węgla można łatwiej sortować, przetwarzać i sprzedawać. Przetwarzanie drobnego węgla lub żwiru do sprzedaży jest kosztowne — tak samo jak jego utylizacja. W związku z tym, że ostrze ProPoint zapewnia lepszą penetrację i zmniejsza emisję pyłu, pozwala obniżyć również koszty przetwarzania.

Dodatkowo zwarta konstrukcja naszych bloków i bębnów zapewnia mniejszy obszar oddziaływania na powierzchnię, mniejsze proszkowanie i powstawanie pyłu podczas wydobycia.

Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi hałasu

Izolator wierteł Kennametal to branżowy standard w dziedzinie redukcji hałasu przy wierceniu stropów w kopalniach podziemnych.

Żadna inna firma nie oferuje takiego rozwiązania.

Źródła hałasu podczas wierceń stropowych koncentrują się ok. 4–8 cali poniżej przecięcia przewodu wiertniczego/stropu i powyżej uchwytu wiertła. W związku z tym, że przewód wiertniczy przemieszcza się podczas skrawania, hałas uchwytu rur wiertniczych również się przemieszcza. Powoduje to narażenie operatora maszyny wiercącej na nadmierny hałas.

Przepisy krajowe ograniczają poziom hałasu, na który narażeni są operatorzy sprzętu podziemnego podczas swojej zmiany. Jeśli dojdzie do przekroczenia norm, operatorzy muszą opuścić obszar roboczy, a produkcja w tej części kopalni zostanie wstrzymana. Wystąpienie takiej sytuacji może okazać się kosztowne.

 

Izolatory wierteł i uchwytów Kennametal są przetestowane i sprawdzone pod kątem znacznej redukcji hałasu przy podziemnym wierceniu w stropach.

Zestaw żerdź wiertnicza-izolator-żerdź wiertnicza pozwala odizolować drgania i hałasy przenoszone wzdłuż przewodu wiertniczego. Testy naszych izolatorów wierteł wykazały zmniejszenie hałasu podczas wiercenia o 3–8 dB.

Połączenie izolatora wiertła Kennametal ze standardowym wiertłem stropowym oraz zwykłymi żerdziami wiertniczymi pozwala uzyskać niższe poziomy hałasu w kopalni.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart