Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Stali Nierdzewnej:

Podstawowa charakterystyka stali nierdzewnych uzyskiwana jest dzięki chromowi. Ten metal jest bardzo reaktywny chemicznie i ma szczególną skłonność od utleniania. Tlenek wprowadza gładką, przezroczystą warstwę ochronną. Połączony z żelazem i niklem powoduje uformowanie utlenionej powierzchni zmniejszającej lub całkowicie ochraniającej przed korozją.


Stale nierdzewne martenzytyczne

Stale nierdzewne martenzytyczne używane są z powodu ich wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Te najczęściej spotykane zawierają 13% chromu (maksymalnie 27%) z zawartością co najmniej 0,08% węgla (maksymalnie 0,15%). Występują bardzo typowe stale martenzytyczne stosowane w przemyśle lotniczym, które są najtrudniejsze w obróbce z powodu zmiennej twardości.

15-5 PH Stal nierdzewna martenzytyczna HRc 31 do HRc 43
17-4 PH Stal nierdzewna martenzytyczna HRc 28 do HRc 43
13-8 PH Stal nierdzewna martenzytyczna HRc 33 do HRc 47

Stale ferrytyczne

Stale ferrytyczne nie mogą być hartowane.

Do tej grupy należą stale ognioodporne z wysoką zawartością chromu (do 30%).


Stale austenityczne

Stale austenityczne są najczęściej używane z uwagi na ich wysoką odporność chemiczną, ciągliwość podobną do miedzi lub brązu oraz dobrej charakterystyki mechanicznej. Zawartość chromu wynosi ok. 18% (maksymalnie 30%), zawartość niklu ok. 10% (maksymalnie 36%), podczas gdy zawartość węgla jest bardzo niska.

Stabilność stali austenitycznych uzyskuje się przez dodatki takie jak tytan i niob.

Trendy w przemyśle:

"Stopy twarde mają udział ok 30%. Udział tytanu kształtuje się na poziomie ok 11% i stabilnie wzrasta. Udział stali kształtuje się na poziomie ok 17%."

Stale i tytany nazywane w lotnictwie „stopami twardymi”, używane są przede wszystkim w elementach konstrukcyjnych samolotów, jak wsporniki, dźwignie, poszycia oraz szyny.

Wyzwania:

Wiele części lotniczych wykonywanych jest z płyt lub prętów, a stosunek materiału usuwanego to pozostałego w części jest bardzo wysoki. Oznacza to dużo, że potrzeba dużo obróbki.

Jako że nie można pozwolić sobie na dobieranie właściwej obrabiarki do obrabianej części za każdym razem, krytyczne jest stworzenie zmyślnego procesu obróbki, takiego jak:

  • Frezowanie z wysokimi prędkościami
  • Frezowanie trochoidalne
  • Zagłębianie się i wiercenie
  • Frezowanie z wysokomi posuwami i małą głębokością skrawania

Wymagania dla narzędzi:

  • Sztywność narzędzia/stabilność
  • Wydajność chłodzenia
  • Bezpieczeństwo procesu
  • Micro geometria krawędzi skrawającej dająca niskie siły skrawania
  • Wysoka wydajność usuwania materiału

Rozwiązania Narzędziowe

4 Ostrzowy Frez

z Krawędzią Skrętną

HARVI™ I TE

Oprawki Hydrauliczne

 

HydroForce™
product-image
Please adjust the following properties from

Oznaczenie katalogowe ISO

Oznaczenie katalogowe ANSI

to find similar products.

The following files are available

Please select a file to download

Models

Product data

Masz zamiar utworzyć duplikat . Czy chcesz kontynuować?
Za chwilę usuniesz Czy chcesz kontynuować?
Za chwilę usuniesz and all items within that folder. Czy chcesz kontynuować?
Are you sure you want to permanently delete these items?
Na jaką nazwę chcesz zmienić swój ?

A folder with the name already exists .

Wprowadź prawidłową nazwę
Wprowadź nazwę duplikatu
Wprowadź prawidłową nazwę
Zamierzasz dodać do strony Moje rozwiązania. Czy chcesz kontynuować?

A folder with the name already exists .

Wprowadź prawidłową nazwę
Wyślij kopię

Oops, you have used your own email address! Please enter another email address to proceed.

An active user does not exist under that email address. Please Click Here , to send a registration invitation to


Wprowadź prawidłowy adres e-mail
Wprowadź prawidłową nazwę
Powinieneś być zalogowany, aby zobaczyć informacje o swoim pulpicie nawigacyjnym
Session expired due to inactivity, please login again
Produkty (), które próbowałeś dodać do koszyka, są niedostępne, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
produkty dodane do koszyka
DOWNLOAD TYPE:. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.

Minimum quantity should be

SAP Material Number Oznaczenie katalogowe ISO Gatunek    
Thank you for your registration, pending approval & completion of the registration, your access is currently limited. Full utilization of product search capabilities & collaboration space is available and will remain. Please allow 2 business days for registration completion.

You are about to leave the Solution building process.

Are you sure you want to leave?