successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Stali Nierdzewnej:

Podstawowa charakterystyka stali nierdzewnych uzyskiwana jest dzięki chromowi. Ten metal jest bardzo reaktywny chemicznie i ma szczególną skłonność od utleniania. Tlenek wprowadza gładką, przezroczystą warstwę ochronną. Połączony z żelazem i niklem powoduje uformowanie utlenionej powierzchni zmniejszającej lub całkowicie ochraniającej przed korozją.


Stale nierdzewne martenzytyczne

Stale nierdzewne martenzytyczne używane są z powodu ich wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Te najczęściej spotykane zawierają 13% chromu (maksymalnie 27%) z zawartością co najmniej 0,08% węgla (maksymalnie 0,15%). Występują bardzo typowe stale martenzytyczne stosowane w przemyśle lotniczym, które są najtrudniejsze w obróbce z powodu zmiennej twardości.

15-5 PH Stal nierdzewna martenzytyczna HRc 31 do HRc 43
17-4 PH Stal nierdzewna martenzytyczna HRc 28 do HRc 43
13-8 PH Stal nierdzewna martenzytyczna HRc 33 do HRc 47

Stale ferrytyczne

Stale ferrytyczne nie mogą być hartowane.

Do tej grupy należą stale ognioodporne z wysoką zawartością chromu (do 30%).


Stale austenityczne

Stale austenityczne są najczęściej używane z uwagi na ich wysoką odporność chemiczną, ciągliwość podobną do miedzi lub brązu oraz dobrej charakterystyki mechanicznej. Zawartość chromu wynosi ok. 18% (maksymalnie 30%), zawartość niklu ok. 10% (maksymalnie 36%), podczas gdy zawartość węgla jest bardzo niska.

Stabilność stali austenitycznych uzyskuje się przez dodatki takie jak tytan i niob.

Trendy w przemyśle:

"Stopy twarde mają udział ok 30%. Udział tytanu kształtuje się na poziomie ok 11% i stabilnie wzrasta. Udział stali kształtuje się na poziomie ok 17%."

Stale i tytany nazywane w lotnictwie „stopami twardymi”, używane są przede wszystkim w elementach konstrukcyjnych samolotów, jak wsporniki, dźwignie, poszycia oraz szyny.

Wyzwania:

Wiele części lotniczych wykonywanych jest z płyt lub prętów, a stosunek materiału usuwanego to pozostałego w części jest bardzo wysoki. Oznacza to dużo, że potrzeba dużo obróbki.

Jako że nie można pozwolić sobie na dobieranie właściwej obrabiarki do obrabianej części za każdym razem, krytyczne jest stworzenie zmyślnego procesu obróbki, takiego jak:

  • Frezowanie z wysokimi prędkościami
  • Frezowanie trochoidalne
  • Zagłębianie się i wiercenie
  • Frezowanie z wysokomi posuwami i małą głębokością skrawania

Wymagania dla narzędzi:

  • Sztywność narzędzia/stabilność
  • Wydajność chłodzenia
  • Bezpieczeństwo procesu
  • Micro geometria krawędzi skrawającej dająca niskie siły skrawania
  • Wysoka wydajność usuwania materiału

Rozwiązania Narzędziowe

Frezy Nasadzane

 

Mill 4™-11

Frezy Nasadzane

 

Mill 4™-15

Frezy Jeżowe

 

HARVI™ Ultra 8X

4 Ostrzowy Frez

z Krawędzią Skrętną

HARVI™ I TE

Oprawki Hydrauliczne

 

HydroForce™
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart