successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Ekspercka Wiedza Metalurgiczna o Tytanie:

Niska przewodność cieplna tych materiałów nie pozwala na odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania.

Wysoka tendencja do utwardzania się materiału w czasie obróbki tytanu może prowadzić do znacznego wzrostu sił skrawania i temperatury, co może prowadzić do wyszczerbiania krawędzi narzędzia skrawającego na wysokości głębokości skrawania.

Stopy Alpha-Beta (α-ß)

Stopy te zawierają obydwie fazy α i ß oraz obydwa stabilizatory α i ß. Najprostszym i najbardziej popularnym stopem tej grupy jest Ti6Al4V, który używany jest przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Stopy z tej kategorii łatwo dają się formować i przejawiają wysoką wytrzymałość w temperaturach otoczenia oraz podwyższoną wytrzymałość w temperaturach podwyższonych. Właściwości tych stopów mogą być zmieniane przez obróbkę cieplną.

Stopy Beta (ß)

Stopy Beta (ß) zawierają metale ułatwiające przemianę, takie jak V, Nb, Ta oraz Mo, które stabilizuję fazę ß. Przykłady stopów ß używanych w przemyśle, to Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, oraz Ti5553. Stopy Beta są łatwo obrabialne cieplnie, generalnie spawalne oraz mają wysoką wytrzymałość. Wyjątkową formowalność uzyskuje się w warunkach kąpielowych. Stopy ß mają jednak skłonność do przejścia ze stanu ciągliwego do kruchego i przez to są nieodpowiednie do zastosowań w niskich temperaturach. Stopy Beta mają dobre połączenie właściwości dla zastosowania ich w poszyciach, dużych kształtowników, zaczepów oraz śrub.

Wyzwania:

Wysoka reaktywność chemiczna stopów tytanu powoduje zgrzewanie się wiórów z narzędziem, co prowadzi do zużycia kraterowego i przedwczesnego zużycia narzędzia.

Dodatkowo obszar kontaktu wióra z narzędziem jest mały, co skutkuje dużym spiętrzeniem naprężeń, co z kolei prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzia.

Obróbka krytycznych części silnika (obracające się części silnika) w wolumenach nigdy dotąd niespotykanych, wymaga pewnych, bardzo precyzyjnych narzędzi do półwykańczającej i wykańczającej obróbki tokarskiej.

Wymagania dla narzędzi:

  • Sztywność/stabilność narzędzia
  • Odprowadzenie ciepła
  • Wydajność chłodzenia
  • ciągliwość materiału ostrzy skrawających
  • Powłoki chroniące przed temperaturą
  • Odporne chemicznie powłoki
  • Mikrogeometria ostrza skrawającego zapewniające niskie siły skrawania
  • Wysoka wydajność usuwania materiału

Rozwiązania Narzędziowe

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart