successfully added to cart
View Cart

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów firmy Kennametal są dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku gotowych do użycia artykułów Kennametal zapewniamy instrukcje bezpieczeństwa informujące o właściwościach chemicznych i zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas użytkowania naszego produktu. Karty charakterystyki są dostarczane w przypadku produktów firmy Kennametal, jeśli wymagają tego przepisy prawa.  Wszystkie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spełniają wymagania Globalnie Zharmonizowanego Systemu, które obowiązują w większości krajów na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Chinach.  

W razie pytań lub potrzeby uzyskania kopii informacji o bezpieczeństwie produktu lub karty charakterystyki należy skontaktować się z zespołem ds. bezpieczeństwa produktów firmy Kennametal pod adresem:  K-Corp-product.safety@kennametal.com

Safety Data Sheets

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart