successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów firmy Kennametal są dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku gotowych do użycia artykułów Kennametal zapewniamy instrukcje bezpieczeństwa informujące o właściwościach chemicznych i zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas użytkowania naszego produktu. Karty charakterystyki są dostarczane w przypadku produktów firmy Kennametal, jeśli wymagają tego przepisy prawa.  Wszystkie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spełniają wymagania Globalnie Zharmonizowanego Systemu, które obowiązują w większości krajów na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Chinach.  

W razie pytań lub potrzeby uzyskania kopii informacji o bezpieczeństwie produktu lub karty charakterystyki należy skontaktować się z zespołem ds. bezpieczeństwa produktów firmy Kennametal pod adresem:  K-Corp-product.safety@kennametal.com

Safety Data Sheets

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart