successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Kennametal Davranış kurallarına ilişkin açıklama

Kennametal' in Davranış kuralları, temel değerlerimizin önemli bir parçasıdır ve "Dürüstlükle kazanmak" kültürümüzü ve anlayışımızı tanımlamaktadır. Davranış kuralları, Kennametal' in faaliyet gösterdiği, piyasada rekabet ettiği ve dünya genelinde müşterilerimize hizmet ettiği değerleri ve ilkeleri kapsamaktadır. Kennametal 75 yılı aşkın bir süredir, sadece yürürlükteki tüm yasalara uymakla kalmayıp aynı zamanda en yüksek etik ilkelerle iş yapmakla da yükümlüdür.

Kennametal, küresel ekibini, güçlü etik kültürünü korumamızı sağlamak üzere davranış kurallarının kavranmasını sağlamak için eğitir ve teşvik eder. Kennametal Etik ve Uyum ofisi, Kennametal' in faaliyet gösterdiği her yerde davranış kuralları dahil, etik ve uyum sağlama sorunlarıyla ilgili olarak çalışanlara ve diğer kişilere rehberlik etmek üzere bulunmakta ve hizmet vermektedir. Kennametal, bildirilen tüm kötü davranış olaylarını tam olarak araştırmayı ve endişeleri bildirenler için güçlü bir misilleme yasağı ve bildirimde bulunma yükümlülüğü politikasını sürdürmeyi taahhüt eder.

Etik yardım hattı

Etik veya uygunsuzlukla ilgili kaygınız varsa, şüphenizi Kennametal yönetimine ve Etik ve Uyum ofisine iletmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Üçüncü taraflara yönelik yardım hattı, yılda 365 gün, günde 24 saat yanıt vermektedir. Yardım hattı bildirimleri daima profesyonel, gizli olarak ve isim bildirilmeksizin (kanunen izin verilen durumlarda) yapılabilmektedir. Ayrıntılı bir soruşturma yapılmasına izin vermek için bir yardım hattı bildirimi hazırlarken mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamak önemlidir. Etik ve Uyum ofisine doğrudan 1-412-248-8275 numaralı telefon veya k-corp.ethics@kennametal.com adresinden e-posta ile ulaşılabilir.

İnternette yardım hattı erişimi

Etik ve uyum konularıyla ilgili sorular veya endişeler kennametal.ethicspoint.com adresindeki internet tabanlı yardım hattı portalımız aracılığıyla Etik ve Uyum ofisine gizli ve isim bildirilmeksizin gönderilebilir. 

Kennametal Global Non-Retaliation and Global Reporting Obligation Policy

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart