successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Titanyumda Uzman Metalurjik Bilgi Birikimi:

Compared to aluminum, processing of titanium alloys, steel alloys or other nickel alloys is very challenging due to its strength properties. Aerospace steels tensile strength starts at 1000MPa, while aluminum is in the range of 300MPa.

Alpha-Beta (α-ß) Alaşımlar

Bu alaşımlar hem α hem de ß fazına sahiptir ve hem α hem de ß stabilizatörlerini içerir. Bu gruptaki en bilinen ve popüler alaşım Ti6Al4V’dur ve birincil olarak havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır.

Beta (ß) Alaşımlar

Beta (ß) alaşımlar bu fazı (ß) dengelemek için V, Nb, Ta ve Mo gibi geçiş metallarini içermektedir. Ticari ß alaşımları Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, ve Ti5553 gibi malzemleri kapsamaktadır. Beta alaşımları ısıl işleme uygun, genellikle kaynaklabilir ve yüksek akma dayanımına sahiptir. Mükemmel şekillendirilebilirlik özelliği ile işleme koşulları için çözüm sunar. Fakat ß alaşımlar sünek-gevrek geçişe yatkındır ve bu yüzden sıfıraltı uygulamalar için uygun değildir. Beta alaşımının hasip olduğu özellikler levha, ağır profil haddesi, perçin ve yaylı uygulamar için iyi bir kombinasyondur.

Paslanmaz Çeliklerde Uzman Metalurjik Bilgi Birikimi

Paslanmaz çeliğin prensip olarak karakteristik özellikleri Krom ve diğer alaşım elementleriden gelir. Bu malzeme kimyasal olarak bakıldığında deaktiftir ve kısmı olarak oksidasyona çok meğillidir. Bu oksitlenme ise iyi bir geçirgenlik ve koruyucu yüzey oluşumunu sağlar. Demir ve nikel alaşımları ile oksitlenmiş bir yüzey bileşimi elde edilir ve bu sayede korozyon kısmen veya tamamen engellenmiş olur.

Martenzitik çelikler  

Martenzitik çelikler yüksek mekanik direnç özellikleri için kullanılırlar. En yaygın çelikler %13 krom (maks. %27) ile minimum %0.08 Karbon (maks. %0.15) ihtiva eder. Havacılık endütrisine has üç martenzitik çelik vardır, bunların hepsinin değişken sertliklerinden ötürü işlenmesi zordur.

15-5 PH Martenzitik paslanmaz çelik 31 HRc ile 43 HRc arası
17-4 PH Martenzitik paslanmaz çelik 28 HRc ile 43 HRc arası
13-8 PH Martenzitik paslanmaz çelik 33 HRc ile 47 HRc arası

Ferritik Çelikler

Ferritik çelikler temperlenemez.

Yüksek Krom içeren (%30 a kadar) iç yapısı değiştirilmiş çelikler bu kategoride bulunur.

Östenitik Çelikler

Östenitik çelikler çok fazla kullanılırlar çünkü yüksek kimyasal dirence sahiptirler. Bakır veya Pirinç gibi sünektirler ve mekanik özellikleri de iyidir.

Endüstrideki Trendler

"Sert alaşımların yaklaşık payı %30’dur. Titanium ise yaklaşık %11’dir ve durmadan bu pay artmaktadır. Çeliklerin yaklaşık payı %17’dir."

Çelik ve titanium havacılık endüstrisinde “sert alaşımlar” olarak adlandırılır. Braketler, kirişler, flaplar, kollar gibi birincil ve ikincil olarak hava taşıtı yapılarında kullanılmaktadır.

Zorluklar

Birçok havacılık parçaları plaka ve çubuklardan yapılmaktadır, “buy-to-fly” oranları oldukça yüksektir.

Bu da çok fazla işleme gereksinimi anlamına geliyor.

Eğer işleme zamanı parça için optimize edilemezse, aşağıdaki gibi akıllı işleme proseslerin kullanımı kritik hale gelir.

  • Yüksek hızlı frezeleme
  • Trokoidal frezeleme
  • Dalma Kesme ve baralama
  • Yüksek-ilerlemeli frezeleme ve düşük pasolu frezeleme

Takımlandırma Çözümleri için gereksinimler

  • Takım rijitliği/stabilitesi
  • Soğutma debisi
  • Proses güvenliği
  • Düşük kesme kuvvetleri ve micro köşe geometrisi
  • Yüksek talaş kaldırma oranları

Takımlama Çözümleri

Dik Kenar Frezeleme

 

Mill 4™-11

Dik Kenar Frezeleme

 

Mill 4™-15

Helisel Dik Kenar Frezeleme

HARVI™ Ultra 8X

4 Ağızlı Parmak Freze,

Kıvrımlı Uç

HARVI™ I TE

Hidrolik Tutucular

 

HydroForce™
product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart