successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Titanyumda Uzman Metalurjik Bilgi Birikimi:

Bu malzemelerin düşük termal iletkenlikleri işleme sırasında ortaya çıkan ısının takım kenarından uzak tutulmasına izin vermemektedir.

Titanyum alaşımlarının yüksek işledikçe-sertleşme eğilimleri yüksek ısı ve kesme kuvvetleri ile birlikte kesme kenarında çentiklerin oluşumuna neden olmaktadır.

Alfa-Beta (α-ß) Alaşımlar

Bu alaşımlar hem α hem de ß fazına sahiptir ve hem α hem de ß stabilizatörlerini içerir. Bu gruptaki en bilinen ve popüler alaşım Ti6Al4V’dur ve birincil olarak havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır.

Beta (ß) Alaşımlar

Beta (ß) alaşımlar bu fazı (ß) dengelemek için V, Nb, Ta ve Mo gibi geçiş metallarini içermektedir. Ticari ß alaşımları Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, ve Ti5553 gibi malzemleri kapsamaktadır. Beta alaşımları ısıl işleme uygun, genellikle kaynaklabilir ve yüksek akma dayanımına sahiptir. Mükemmel şekillendirilebilirlik özelliği ile işleme koşulları için çözüm sunar. Fakat ß alaşımlar sünek-gevrek geçişe yatkındır ve bu yüzden sıfıraltı uygulamalar için uygun değildir. Beta alaşımının hasip olduğu özellikler levha, ağır profil haddesi, perçin ve yaylı uygulamar için iyi bir kombinasyondur.

Zorluklar

Titanyum alaşımlarının yüksek termal reksiyonu, talaşı takıma kaynatmakta ve krater aşınması ile zamansız kırılmalara neden olmaktadır.

Ek olarak, Talaş-Takım temas alanının oldukça küçük olması, oluşan yüksek kesme kuvvetleri ve sıcaklığın da etkisiyle, takım üzerinde fazlaca strese neden olmakta ve beklenmedik takım kırılmalarına yol açmaktadır.

Kritik uçak parçaları (hareketli motor parçaları) ara-hassas ve hassas tornalama operasyonlarında son derece güvenli, yüksek hassasiyette takımlandırma gerektirmektedir.

Proses güvenliği için parçaya zarar vermemek adına üst düzey talaş kırma teknolojileri gerekmektedir.

 

Takımlandırma çözümleri için gereksinimler

  • Takım sağlamlığı/stabilitesi
  • Isı yönetimi
  • Soğutma akışı
  • Kalite tokluğu 
  • Isıl dirençli kaplama
  • Kimyasal dirençli kaplama
  • Düşük kesme kuvvetleri mikro köşe geometrisi
  • Yüksek talaş kaldırma oranları

Takımlama Çözümleri

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart