successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Metal işleme uygulaması kursu

Genel bakış

 Metal işleme uygulaması kursu,  metal işleme takımlarının seçilmesi ve kullanımına yönelik geniş bir bilgi tabanı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kurs, her biri dersleri, laboratuvarları ve tezgah demolarını içeren dört bölüme ayrılmıştır.

1. Metal işleme mekaniği takımlamayı tasarım perspektifinden ele alır. Bu bölüm, Takımlar Nasıl Keser konusuyla ilgili bir tartışmayla başlar ve tornalama, frezeleme ve delik delmeyle ilgili tasarım öğeleriyle devam eder. Kesme geometrisinin bütün unsurları, kesme kenarı, iş parçası malzemesi ve güçle ilişkisiyle birlikte ele alınacaktır.

2. Malzeme teknolojisi, yaygın kullanılan kesici takım malzemeleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında bir tartışmayla başlar. Toz metal teknolojisi tartışması, karbürün nasıl yapıldığıyla başlayıp modern karbür ve seramik kalite teknolojisiyle devam eder. Kaplama teknolojisi, yaygın kullanılan uygulama yöntemlerini ve kaplama malzemelerindeki en son gelişmeleri içerir.

3. Seçme ve uygulama, takımlama seçme ve uygulamanın takım yolu yöntemini sunar. Bu bölüm üç ana operasyona ayrılır: tornalama frezeleme ve delik işleme. Seçme ve uygulama,  pratik deneyim sağlamaya yönelik işleme uygulamalarını içerir.

4. İşleme Ekonomisi,  maksimum verimlilik sağlanacak operasyon koşullarının belirlenmesi; operasyon maliyetleri ve takım arızası arasındaki sebep sonuç ilişkisi; işlenebilirlik, test yöntemleri ve maliyet doğrulaması gibi, verimliliği ve genel maliyeti etkileyen unsurları kapsayacaktır.

Uygun tarihler: (kayıt olmak için tarihe tıklayın)

Yaklaşan program yoktur, daha fazla bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle irtibata geçin.  

Kimler katılmalı

Dört günlük bu seminer, makine mühendislerine, üretim mühendislerine, endüstri mühendislerine, takım mühendislerine, proses mühendislerine, atölye şeflerine ve teknik uzmanlara işlemeyle ilgili modern en son gelişmeleri yansıtan bilgiler sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kayıt bilgileri

Metal işleme uygulaması kursunun katılım ücreti kişi başına 585 ABD Doları'dır.


Öğretim & olanakları

Öğretim, ders şeklinde sunumları, atölye laboratuvarlarını ve tezgah demolarını içerir. Katılımcılara, sunulan konularla ilgili notlar ve metin malzemeleri verilecektir. Laboratuar demolarında, modellerin simülasyonu ve gerçek kesme testleriyle doğrulama kullanılacaktır. Laboratuvar demoları, derste sunulan teorilerin pekiştirilmesi için kullanılacaktır.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart