successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Titanyumda Uzman Metalurjik Bilgi Birikimi:

Titanyum alaşımları yüksek sıcaklıklarda dayanımını korumakta ve düşük termal iletkenlik göstermektedir.

Inconel’in benzersiz özelliği ise yüksek sıcaklıktaki korozyon direncinin, oksidasyon direncinin ve sürünme direncinin bir arada bulunmasıdır. Süper alaşımlar aşırı sıcak ve kimyasal ortamlar için çok uygundur. Süperal alaşımların işlenebilirliği de çok zayıftır.

Alfa-Beta (α-ß) Alaşımlar

Bu alaşımlar hem α hem de ß fazına sahiptir ve hem α hem de ß stabilizatörlerini içerir. Bu gruptaki en bilinen ve popüler alaşım Ti6Al4V’dur ve birincil olarak havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır.

Beta (ß) Alaşımlar

Beta (ß) alaşımlar bu fazı (ß) dengelemek için V, Nb, Ta ve Mo gibi geçiş metallarini içermektedir. Ticari ß alaşımları Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn, ve Ti5553 gibi malzemleri kapsamaktadır. Beta alaşımları ısıl işleme uygun, genellikle kaynaklabilir ve yüksek akma dayanımına sahiptir. Mükemmel şekillendirilebilirlik özelliği ile işleme koşulları için çözüm sunar. Fakat ß alaşımlar sünek-gevrek geçişe yatkındır ve bu yüzden sıfıraltı uygulamalar için uygun değildir. Beta alaşımının hasip olduğu özellikler levha, ağır profil haddesi, perçin ve yaylı uygulamar için iyi bir kombinasyondur.

Süper Alaşımlarda Uzman Metalurjik Bilgi Birikimi:

Zorluklar

Takım ömrünü arttırmaktaki ana öğe sürtünme etkisini en aza indirmeyle ilişkilidir. Uygun olan soğutma ile kesme kenarındaki ısıyı kontrol altında tutmak ve nihayetinde proses güvenliğini sağlamak mümkündür.

Doğru yönde ve basınç altında kullanılan soğutma ile talaşların kesme kenarından uzaklaştırmanın yanında, tezgahın paslanmamasına da katkıda bulunulur.

Talaş kaldırma oranı ile kullanılan soğutma miktarı arasında çok büyük bir ilişki vardır.

Soğutmada Dikkat Edilecek Husular

Doğru basınç,hacim ve konsantrasyonda, sentetik veya yarı sentetik soğutucu kullanılmalı. %10 ile %12 arasında soğutucu konsantrasyonu zorunludur. İçten su verme ile takım ömrü dört kata kadar arttırılabilir. Kesme kenarına ulaşan soğutucu akışını en iyi hale getirmek ve nihayetinde en iyi sonuca ulaşmak için içten su verme akışını arttıracak ringleri kullanmak seçenek olabilir.

En az 3 gal/min (13 liter/min) ve 500 psi (35 bar) içten su verme için önerilen değerlerdir.

Havacılıkta kullanılan alaşımların tornalama operasyonları için 150 Bar yüksek basınca ulaşan son model sistemler önerilmektedir.

Yüksek hacimli içler için ise takım ucunda 350 Bar’a ulaşan yüksek basınçlı sistemler önerilmektedir

Takımlama Çözümleri

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart