successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

İşleme, çok büyük bir zorluğun yaşandığı büyük bir endüstridir: Aşınma.

Gıda ve yem, çimento, selüloz ve kağıt ile fosfat işlemede kullanılan ekipman ve bileşenler özellikle aşınma hasarına yatkındır.

Kennametal, başlangıçtan bitişe kadar aşınma çözümleri sunmaktadır. Operasyonunuzu ve aşınmayla ilgili zorluklarınızı bütünüyle değerlendirerek başlıyoruz. Ardından bu aşınma bölgeleri için çözümler tasarlıyoruz. Daha sonra, aşınmadan etkilenen bileşenler için plakaj yapısı oluşturuyor ve kurulum desteği veriyoruz. Sürekli destek ve aşınma izlemesi sunarak, güçlü bir biçimde bitiriyoruz.

Hayvan Yemeği Endüstrileri

Tek Pervaneler ve Gömlekler

Erozyon, korozyon ve aşınma, su hayvanı yemlerinin işlenmesinde işin bir parçasıdır. Bu, aşınma hasarının da genelde işin parçası olması anlamına geliyor. Kennametal plakajları, varillerin, tek pervanelerin ve gömleklerin kullanım ömrünü, orijinal ekipmanlara göre dürt ila sekiz kat artırabilir. Daha az aşınma hasarıyla, bileşenler daha uzun dayanır, daha iyi performans gösterir ve bakım maliyetleri düşürülür.

Gıda ve Yem Endüstrileri

Kennametal plakajları, aşınma durumu sıklıkla yaşanabilen bu endüstride bileşenleriniz için ince bir koruma katmanı gibidir.

Kalıplar ve Aşınma Plakaları

Kalıplar ve aşınma plakaları, gıda ve yem işleme uygulamalarında her gün darbe alır. Kennametal plakajları, aşınmaya karşı koyarak, bileşen ömrünü korumasız bileşenlere göre yedi kata kadar artırabilir. Bu, işlenmiş parçada daha fazla tutarlılık anlamına gelir. Ayrıca, belirsiz değil, öngörülebilir bir bakım onarım programı anlamına da gelir.

Selüloz ve Kağıt Endüstrileri

Aktarım

Akışına bırakmak, bileşenlerinizin parçalarının akışla gideceği anlamına gelmemelidir. Aktarımda aşınma, korozyon ve erozyon yaşanması beklenir, ancak patlama, talaş kaynaması ve kabarıp dökülme yaşanmaması iyi olur. Kennametal plakajlı aktarım bileşenleri, korumasız bileşenlere göre aşınma hasarına çok daha dayanıklıdır. Bu, daha az patlama, daha az durma süresi ve bakım maliyetleri, talaş kaynaması ve kabarıp dökülmeye daha fazla dayanıklılık ve daha az çapraz kirlenme riski anlamına gelir.

Yardımcı Ekstrüder Ekipmanları

Yardımcı ekipman ekipmanları, Kennametal plakajıyla koruduğunuzda yedi kat daha uzun süre kullanılabilir. TS varilleri, TS varil gömlekleri, SS varilleri ve vidalar, plakajlarımızla aşınma hasarından korunabilir. Bu, işlem esnasında daha fazla kontrol sağlanması ve işlenmiş parçanın daha kaliteli olması anlamına gelir.

Pervane Kanatları

Aşınma hasarı, katastrofik şekilde pervane kanadının ayrılmasına neden olabilir, bu durum hem maliyetli hem de tehlikelidir. Kennametal plakaj malzemesiyle korunan endüstriyel pervanelerde aşınma nedeniyle ayrılma durumları çok daha az görülür. Korumalı pervanelerde çok daha fazla verimlilik elde edilir, daha az durma süresi ve kabarma yaşanır. Plakajlarımız, eşit bir ağırlık-aşınmaya dayanıklılık oranıyla koruma sağlar.

Plakajlı Ahşap Talaş Vidaları

Daha az operasyon kesintisi ve bileşen değişikliği, operasyonunuz için programlı bakım onarımlar arasında daha uzun çalışma süreleri elde edeceğiniz anlamına gelir. Bunu sağlayabiliriz.

Kennametal ahşap talaş besleme vidaları, eşit ve öngörülebilir şekilde aşınır. Daha uzun süre dayanırlar, böylelikle daha uzun süre çalışırlar. Daha az bakım onarım kesintisi yaşanması sayesinde, üretimi rayında tutacaksınız.

Genel Endüstriler

Gaz veya petrol çıkarma ya da kömür veya rüzgardan enerji üretme işlemleri yapıyorsanız ya da aşınmaya karşı dayanıklı teknolojilere ihtiyacınız varsa, Kennametal aradığınız gelişmiş çözümleri sağlayabilir.

Pompalar

Pompalar, işlemede kritik bir rol oynar, bu nedenle çalışır durumda tutulmaları önemlidir. Kennametal plakajıyla korunan pompalar, eşit ve öngörülebilir aşınma yaşar ve böylelikle aşınma hasarı nedeniyle öngörülemeyen arızalar oluşmaz. Bu, planlanan bakım onarımlar arasında daha uzun çalışma süresi elde edileceği anlamına gelir ve ekipman kapanma ve bileşen değiştirme durumları azalır.

Borular ve Dirsekler

Genel olarak borularda, özellikle de beklenmedik delikler oluşabilecek dirseklerde, kolaylıkla aşınma hasarı meydana gelebilir. Plakajımızla korunan borular, dirsekler ve bağlantı parçalarında çok daha az delik oluşur. Bu, saptanmayan delikler nedeniyle yaşanan ürün kayıplarının azalması anlamına gelir.

Karıştırma Çubukları

Karıştırma çubukları ve karıştırıcı gibi döner bileşenler, aşındırıcı, korozif ve erozif materyallerle her gün karıştırma işlemi yapar. Kennametal plakajları ile bu bileşenlerin daha uzun süre dayanmasını ve daha iyi performans göstermesini sağlayabilirsiniz.

Plakajla korunan bileşenlerin daha az değiştirilmesi gerekir, böylelikle tezgahlarınızda ekipman değişimi için durma süresi azalır ve daha fazla üretim sağlanır.

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart