No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Český
COVID-19: Jaké jsou reakce firmy Kennametal

Bezpečnostní listy

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Cílem Kennametalu je rozšířit 100% bezpečnost výrazně nad rámec našich globálních zastoupení, aby došlo k pokrytí zákazníků v jejich podnicích a podpoře společnosti, která si klade za cíl zavádění bezpečných produktů.

U položek Kennametal k přímému použití poskytujeme bezpečnostní informace o produktu, abychom informovali naše zákazníky o chemickém složení a nebezpečí plynoucím z použití těchto produktů. Zlepšili jsme přístup k bezpečnostním listům a usnadnili jsme získání nutných informací o bezpečnosti.

Všechny bezpečnostní listy splňují požadavky globálního harmonizačního systému, které jsou v platnosti ve většině zemích světa včetně USA, EU a Číny.

Bezpečnostní doporučení

Aby jste předešli vlastnímu poranění nebo poškození nástrojů, dodržujte následující doporučené předpisy:

  • Noste ověřené bezpečnostní pomůcky včetně ochrany očí, uší, hlavy a nohou.
  • Ujistěte se, že jsou nástroje správně upevněné a bezpečně zajištěné.
  • Nezarážejte nástroje pomocí kovových pomůcek. Karbidové břitové destičky se mohou chvět.
  • Při vyjímání nástrojů dbejte zvýšené opatrnosti.
  • Před každým použitím zkontrolujte nástroje. Nepoužívejte je, pokud jsou tupé, zlomené, vylámané nebo ohnuté.
  • Pracujte na všech strojích podle pokynů výrobce a s ohledem na bezpečnost. Buďte mimo pracovní prostor strojů v provozu a ujistěte se, že jsou použity všechny ochranné kryty.
  • Neměňte nástroje dokud se revolver stále otáčí nebo je stále v provozu.

Safety Data Sheets