successfully added to cart
View Cart

Bezpečnostní listy

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Cílem Kennametalu je rozšířit 100% bezpečnost výrazně nad rámec našich globálních zastoupení, aby došlo k pokrytí zákazníků v jejich podnicích a podpoře společnosti, která si klade za cíl zavádění bezpečných produktů.

U položek Kennametal k přímému použití poskytujeme bezpečnostní informace o produktu, abychom informovali naše zákazníky o chemickém složení a nebezpečí plynoucím z použití těchto produktů. Zlepšili jsme přístup k bezpečnostním listům a usnadnili jsme získání nutných informací o bezpečnosti.

Všechny bezpečnostní listy splňují požadavky globálního harmonizačního systému, které jsou v platnosti ve většině zemích světa včetně USA, EU a Číny.

Bezpečnostní doporučení

Aby jste předešli vlastnímu poranění nebo poškození nástrojů, dodržujte následující doporučené předpisy:

  • Noste ověřené bezpečnostní pomůcky včetně ochrany očí, uší, hlavy a nohou.
  • Ujistěte se, že jsou nástroje správně upevněné a bezpečně zajištěné.
  • Nezarážejte nástroje pomocí kovových pomůcek. Karbidové břitové destičky se mohou chvět.
  • Při vyjímání nástrojů dbejte zvýšené opatrnosti.
  • Před každým použitím zkontrolujte nástroje. Nepoužívejte je, pokud jsou tupé, zlomené, vylámané nebo ohnuté.
  • Pracujte na všech strojích podle pokynů výrobce a s ohledem na bezpečnost. Buďte mimo pracovní prostor strojů v provozu a ujistěte se, že jsou použity všechny ochranné kryty.
  • Neměňte nástroje dokud se revolver stále otáčí nebo je stále v provozu.

Safety Data Sheets

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
If you create a new solution, you will lose any solutions you were working on already. How would you like to proceed?
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

We have found the following CAD Drawings

Select the files you are looking for and download them all at once

You should be logged to see your dashboard information
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart