successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read

Bezpečnostní listy

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Cílem Kennametalu je rozšířit 100% bezpečnost výrazně nad rámec našich globálních zastoupení, aby došlo k pokrytí zákazníků v jejich podnicích a podpoře společnosti, která si klade za cíl zavádění bezpečných produktů.

U položek Kennametal k přímému použití poskytujeme bezpečnostní informace o produktu, abychom informovali naše zákazníky o chemickém složení a nebezpečí plynoucím z použití těchto produktů. Zlepšili jsme přístup k bezpečnostním listům a usnadnili jsme získání nutných informací o bezpečnosti.

Všechny bezpečnostní listy splňují požadavky globálního harmonizačního systému, které jsou v platnosti ve většině zemích světa včetně USA, EU a Číny.

Bezpečnostní doporučení

Aby jste předešli vlastnímu poranění nebo poškození nástrojů, dodržujte následující doporučené předpisy:

  • Noste ověřené bezpečnostní pomůcky včetně ochrany očí, uší, hlavy a nohou.
  • Ujistěte se, že jsou nástroje správně upevněné a bezpečně zajištěné.
  • Nezarážejte nástroje pomocí kovových pomůcek. Karbidové břitové destičky se mohou chvět.
  • Při vyjímání nástrojů dbejte zvýšené opatrnosti.
  • Před každým použitím zkontrolujte nástroje. Nepoužívejte je, pokud jsou tupé, zlomené, vylámané nebo ohnuté.
  • Pracujte na všech strojích podle pokynů výrobce a s ohledem na bezpečnost. Buďte mimo pracovní prostor strojů v provozu a ujistěte se, že jsou použity všechny ochranné kryty.
  • Neměňte nástroje dokud se revolver stále otáčí nebo je stále v provozu.

Safety Data Sheets

product-image
Please adjust the following properties from

ISO Catalog Number

ANSI Catalog Number

to find similar products.
You are about to create a duplicate . Do you want to proceed?
You are about to delete Do you want to proceed?
What would you like to rename your to?
Please enter a valid name
Please enter a name for the duplicate
Please enter a valid name
You are about to add to your My Solutions page. Do you want to proceed?
Please enter a valid name
Send a copy of

Please enter a valid Email
Please enter a valid name

The following CAD files are available

Please select a file to download

You should be logged to see your dashboard information
Session expired due to inactivity, please login again
The product/s () you were trying to add to the cart is/are not available, please contact customer service.
item(s) successfully added to the cart
View Cart